Kompetansedager i Cloudworks

Kompetansedager i Cloudworks

Rundt fire ganger i året samles vi alle i Cloudworks for å gjennomføre en kompetansedag. Kanskje er du nysgjerrig på hvordan våre kompetansedager er fordi du ønsker å jobbe hos oss? Ja, da kan du lese litt mer om det nedenfor.

Frem til nå har vi gjennomført kompetansedagene våre på ulike destinasjoner. Både Kragerø, London og diverse møterom og andre lokasjoner i Oslo og Akershus har hatt oss på besøk. Det har vært med på å sette en unik ramme for dagen.

Vi har hatt kompetansedager som samarbeidspartnerne våre har vært ansvarlig for å arrangere, som da vi var på besøk til tre av dem i London, og vi har hatt konseptet hackathon som format.

Planlegging på Workplace from Meta

Siden vi er et ungt selskap, justerer vi fortløpende og finner formen på kompetansedagene etter hvert som vi utvikler oss og blir flere. Vi tilpasser hver enkelt kompetansedag i forkant på Workplace by Meta. Der diskuterer vi hva vi trenger å oppdatere oss innenfor, hvilke områder vi trenger å utarbeide eller diskutere mer i dybden. Er det noe vi har behov for å planlegge ytterligere, tar vi det opp på ukesmøtet vårt i forkant.

Presentasjoner av ansatte

Det er som regel flere i selskapet som holder en presentasjon på kompetansedagen. Det kan være presentasjoner som er spisset innenfor et relevant fagområde, eller utfyllende om et nytt produkt på markedet eller fra samarbeidspartnerne våre. Vi analyserer og trekker lærdom fra kundecaser, og vurderer egenutviklede løsninger som presenteres som potensielle muligheter for kundene våre. Uavhengig av tema blir det alltid gode diskusjoner, og det er vel så mye der lærdommen sitter for oss alle.

Gaurav demonstrerer hacking av IoT

På forrige kompetansedag holdt blant annet Gaurav et spennende innlegg om sikkerhet og hacking av IoT. Dette området har han fordypet seg innenfor med flere kurs, og tidligere i høst var han på trening på eventet ‘Hack in Paris’ i en uke.

Med stor iver demonstrerte han hvordan han hacket seg inn på en trådløs ringeklokke som han deretter fjernstyrte fra PCen sin. Dette gjorde han ved å først fange opp radiobølgene for å analysere disse og lese ut kommandoene. Deretter simulerte han kommandoene, og sendte de ut på samme frekvens. Både morsomt og skremmende på samme tid!

Gaurav-demonstrerer-hacking

Gruppearbeid

Veldig ofte setter vi av rikelig med tid til gruppearbeid. Når vi først møtes alle sammen, er det viktig å diskutere, og få jobbet oss gjennom aktuelle områder. Vi ønsker alltid å konkludere og utarbeide planer for videre fremdrift for det vi har kommet frem til.

I tillegg går vi ofte gjennom selskapets strategi, samt planer rundt kompetanseheving og sertifiseringer. I en ellers hektisk arbeidsdag er det godt å få sett på veien videre, og gjøre nødvendige strategiske justeringer for videre utvikling og vekst.

Det at Alexander trekker konsulenter ut av prosjekter hvor vi tjener penger, for å investere tid i vår og selskapets utvikling, betyr også at Cloudworks er en arbeidsgiver som virkelig ser verdien i oss ansatte. Dette understrekes ytterligere av det faktum at vi kan – og faktisk forventes – å bidra til selskapets strategi.

Ragnar Storstrøm, Sikkerhetsarkitekt IAM

Gode kolleger

Det beste med kompetansedagene våre er at vi alle er samlet. Vi trives i hverandres selskap, og humoren sitter løst. Vanligvis avrunder vi med en felles middag.

Bilder fra vår kompetansedag august 2019