Okta har blitt anerkjent som leder i Zero Trust Security

Beskytt IT-miljøer og muliggjør digital transformasjon


Aldri stol på noe(-n), verifiser alltid

Gi tilgang til dataene, ikke basert på antatt tillit, men basert på kontekst, «least-privilege» og sterk autentisering.

En Zero Trust sikkerhetsstrategi sørger for at bare de rette brukerne får de riktige tilgangene uten å gjøre påloggingen mer komplisert for dine ansatte, partnere eller kunder.


Les mer om Zero Trust

New call-to-action

Automatiser identitetsprosesser i stor skala

Lag kraftige workflows enkelt i et kodefritt miljø og skreddersy identitetsprosesser til dine spesifikke behov.

Workflows kan kobles til en hvilken som helst offentlig API. De kan utløses av et stort utvalg av hendelser som eksempelvis selvregistrering av en bruker, kan planlegges og til og med utløses av enhver tredjepartsapp.

Les mer om Okta Workflows

Passordfri autentisering

I en tid der de fleste hackerelaterte angrep bruker svake eller stjålne passord, er det på tide å erstatte passord med biometriske identifikatorer og tokens. I tillegg er passordfri autentisering en friksjonsfri påloggingsopplevelse for brukerne.

Les mer om passordfri autentisering

New call-to-action

TJENESTER VI TILBYR INNEN OKTA

Okta Managed Services

Vi sørger for at din bedrifts Okta-løsning er tilpasset deres behov og vi står klare til å hjelpe hele døgnet. Cloudworks' Okta Managed Services inkluderer:

  • Success Management: Vi jobber for å sikre at dere effektivt når bedriftens mål og får maksimalt utbytte av IAM-løsningen.
  • Support: Vi er tilgjengelige hele døgnet for å løse eventuelle problemer som måtte oppstå.
  • Kickstart: Vi foretar en grundig gjennomgang av bedriftens Okta-løsning og presenterer en rapport med våre anbefalinger til forbedringer.
  • Konsulentbistand: Vi optimaliserer verdien av Okta-løsningen i din bedrift.

 

Implementering og onboarding

Vi setter opp Okta for produksjon, integrerer med kundens driftsmiljø og applikasjoner, samt bistår med onboarding av brukere. Våre erfarne prosjektledere og arkitekter kartlegger eksisterende driftsmiljø og applikasjoner, samt utarbeider en implementeringsplan som tar hensyn til kundens situasjon og behov. Vi overtar utrullingen av tjenesten i organisasjonen og sørger for en god brukeropplevelse ved hjelp av opplæringsmateriell og e-læring.

Løsningsarkitektur

En god løsningsarkitektur sikrer at den nye IAM-løsningen passer til bedriftens eksisterende teknologilandskap. Våre virksomhets- og løsningsarkitekter tar hensyn til bedriftens krav og utarbeider en realistisk plan mot bedre identitetsforvaltning og økt sikkerhet. På denne måten identifiserer vi kostnadene og gevinstene ved den foreslåtte løsningen og anbefaler en egnet implementeringsstrategi.

Okta Proof of Concept (PoC)

Hensikten med en PoC er å prøve ut IAM-løsningen til Okta i kundens miljø hvor løsningen blir integrert med eksisterende infrastruktur og applikasjoner.

Vi hjelper bedriften med å teste ut de mest kritiske funksjoner for å trygge en eventuell investeringsbeslutning.

 

Vi har et nært samarbeid med Okta, og våre konsulenter har bred kompetanse innenfor identity management og Okta sine løsninger.

La oss hjelpe deg i gang med å prøve Okta gratis i 30 dager. Finn ut selv hvor enkel, brukervennlig og rik på funksjonalitet identity management løsningen er!

Book gratis prøveperiode her →