BeyondTrust's privilegert tilgangshåndtering (PAM)

 

PAM-løsningene til BeyondTrust gir organisasjoner muligheten til å administrere og overvåke tilgangen til kritiske systemer og applikasjoner, i tillegg til autentisering, autorisasjon, tilgangskontroll og rapportering.


Dermed hjelper løsningene organisasjoner med å oppfylle regulatoriske krav, forbedre sikkerheten og redusere risikoen for cyberangrep.

NOEN AV BEYONDTRUST SINE VIKTIGSTE PRODUKTER

BeyondTrust Privileged Remote Access 

BeyondTrust Privileged Remote Access er en omfattende PAM-løsning som lar organisasjoner sikre og kontrollere ekstern tilgang til kritiske systemer og sensitive data. Det gir sikker fjerntilgang for privilegerte brukere, som systemadministratorer og tredjepartsleverandører, for å få tilgang til og administrere systemer og applikasjoner.

Løsningen gir også et høyt nivå av overvåking og revisjon, slik at administratoren kan se hvem som har fått tilgang til hva, og hva de har gjort mens de var logget på systemet.

 

Organisasjoner som har mange eksterne eller mobile brukere, eller som har behov for å sikre tilgang til kritiske systemer fra en rekke forskjellige enheter og lokasjoner, har spesielt nytte av BeyondTrust Remote Access.

BeyondTrust Remote Support 

BeyondTrust Remote Support gir IT-support og -administratorer muligheten til å koble seg til eksterne enheter for å løse tekniske problemer og gi støtte.

Løsningen bruker en sikker tilkoblingsteknologi for å etablere en forbindelse mellom teknikerens datamaskin og den eksterne enheten. Gjennom verktøy som fjernstyring, filoverføring, chat og video, vil support kunne se og kontrollere den eksterne enheten, og gi støtte på samme måte som om de var fysisk til stede. 

BeyondTrust Remote Support gir også sikkerhet og overholdelse med funksjoner som logging og overvåking av tilkoblinger og aktiviteter, samt gir fullstendig revisjonssporing av all supportvirksomhet.

 

Organisasjoner som har mange forskjellige enheter og lokasjoner, og som trenger å gi rask og effektiv støtte til brukere uavhengig av deres fysiske plassering, har spesielt nytte av BeyondTrust Remote Support.

Endpoint Privilege Management

Privilege Management for Windows/Mac/Linux gjør det mulig å fjerne lokale administratortilganger, eller tilgang til Root-kontoer, og å håndheve dynamiske minimumstilganger på Windows, Mac og Linux. Dette bidrar til å forhindre malware og phishing angrep, og å få kontroll på applikasjoner som benyttes uten at det går utover produktiviteten.

Løsningen legger til rette for en Zero Trust administrasjon av endepunkter.  

Organisasjoner som benytter Endpoint Privilege Management fra BeyondTrust får en løsning som tilbyr brukere nok tilganger lokalt til å utføre sine oppgaver og ikke mer. I tillegg har løsningen en fullstendig logging og audit trail av aktiviteter noe som forenkler gjennomgang av eventuelle hendelser og analyse av disse.

BeyondTrust Password Safe

BeyondTrust Password Safe gir en sikker og sentralisert måte å administrere og sikre passord og annen autentiseringsinformasjon for IT-systemer og applikasjoner.

Løsningen har funksjoner for å oppdage og administrere passord, SSH-nøkler, sertifikater og andre autentiseringsdetaljer, og tilbyr automatisert passordadministrasjon og rotasjonsprosesser for å sikre at de blir oppdatert og endret regelmessig.

BeyondTrust Password Safe tilbyr også en rekke sikkerhetsfunksjoner for å beskytte passordene og autentiseringsdetaljene. Dette inkluderer flerfaktorautentisering, tilpassede adgangsregler og godkjenninger, rollebasert tilgang, samt logging og rapportering av aktiviteter.

 

For en helhetlig tilnærming til sikkerhet og administrasjon av privilegerte tilganger kan BeyondTrust Password Safe også integreres med andre BeyondTrust-løsninger som BeyondTrust Privileged Remote Access og BeyondTrust Privileged Access Management. 


Organisasjoner som trenger å administrere og beskytte passord og autentiseringsdetaljer for et stort antall systemer og applikasjoner, og som ønsker å unngå manuelle og usikre prosesser for dette, har spesielt nytte av løsningen.
Last ned BeyondTrusts whitepaper om NIS2 og PAM

TJENESTER VI TILBYR INNEN BEYONDTRUST

Løsningsarkitektur

En god løsningsarkitektur sikrer at den nye PAM-løsningen passer til bedriftens eksisterende teknologilandskap. Våre virksomhets- og løsningsarkitekter tar hensyn til bedriftens krav for å utarbeide en realistisk plan mot bedre identitetsforvaltning og økt sikkerhet. På denne måten identifiserer vi kostnadene og gevinstene ved den foreslåtte løsningen og anbefaler en egnet implementeringsstrategi.

IAM konsulent Rimpel jobber

Implementering og onboarding

Vi setter opp BeyondTrust for produksjon, integrerer med kundens driftsmiljø og applikasjoner, samt bistår med onboarding av brukere. Våre erfarne prosjektledere og arkitekter kartlegger eksisterende driftsmiljø og applikasjoner, samt utarbeider en implementeringsplan som tar hensyn til kundens situasjon og behov. Vi overtar utrullingen av tjenesten i organisasjonen og sørger for en god brukeropplevelse ved hjelp av opplæringsmateriell og e-læring.

Support og forvaltning

Vi bistår organisasjonen i forvaltning og videreutvikling av løsningen:

  • Technical Account Manager (TAM)
  • PAM Support for ad-hoc bistand ved feil
  • PAM DevOps, kostnadseffektiv og forutsigbar videreutvikling av løsningen

Vil du høre mer om mulighetene med BeyondTrusts PAM-løsninger for din organisasjon, er du velkommen til å booke et møte med Business Development Representative, Joacim Søbyskogen.

Trykk her for å booke møte i kalenderen til Joacim

BeyondTrust_LOGO

For ytterligere informasjon om vår samarbeidspartner, se beyondtrust.com