NETIQ BY OPENTEXT PRODUKTER INNEN IDENTITY

Identity Governance og administrasjon

 • Data Access Governance for tilrettelegging og styring av tilgang til ustrukturerte data
 • NetIQ Identity Governance for automatisert gjennomgang av brukertilgang og resertifisering
 • NetIQ Identity Manager for automatiserte livssyklusprosesser
 

Tilgangsstyring 

 • NetIQ Access Manager for Single Sign-On og føderasjon for skyapplikasjoner
 • NetIQ Advanced Authentication for multifaktor autentisering
 • NetIQ Secure API Manager for å administrere og beskytte tilgang til bedriftens APIer
 • NetIQ Risk Service for kontekstbasert autentisering


 

 

Privileged Management

NetIQ Privileged Account Manager gjør det mulig for IT å effektivisere og sikre interne driftstilganger til kritiske systemer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höegh Autoliners økte sikkerheten med automatisert tilgangsforvaltning

 

Höegh Autoliners jobber tett integrert med samarbeidspartnere over hele verden, og i en behovsanalyse kom det frem at de trengte å effektivisere tilgangsstyringen.

Med en Identity Governance løsning fra NetIQ by OpenText er tilgangsforvaltningen automatisert og sikkerheten styrket.

 

Les mer om Höegh Autoliners og automatisert tilgangsforvaltning

TJENESTER VI TILBYR INNEN NETIQ BY OPENTEXT

Løsningsarkitektur

En god løsningsarkitektur sikrer at den nye IAM-løsningen passer til bedriftens eksisterende teknologilandskap. Våre virksomhets- og løsningsarkitekter tar hensyn til bedriftens krav og utarbeider en realistisk plan mot bedre identitetsforvaltning og økt sikkerhet. På denne måten identifiserer vi kostnadene og gevinstene ved den foreslåtte løsningen og anbefaler en egnet implementeringsstrategi.

 

Implementering og onboarding

Vi setter opp NetIQ Access Management suite for produksjon, integrerer med kundens driftsmiljø og applikasjoner, samt bistår med onboarding av brukere. Våre erfarne prosjektledere og arkitekter kartlegger eksisterende driftsmiljø og applikasjoner, samt utarbeider en implementeringsplan som tar hensyn til kundens situasjon og behov. Vi overtar utrullingen av tjenesten i organisasjonen og sørger for en god brukeropplevelse ved hjelp av opplæringsmateriell og e-læring.

Hvor-stor-er-verdien-av-Identity-and-Access-Management

Support og forvaltning

Vi bistår organisasjonen i forvaltning og videreutvikling av løsningen:

 • Technical Account Manager (TAM)
 • IAM Support for ad-hoc bistand ved feil
 • IAM DevOps, kostnadseffektiv og
  forutsigbar videreutvikling av IAM-løsningen

Bærum kommune effektiviserer tilgangsstyringen med IAM DevOps

 

Bærum har som alle kommuner, et stort spenn i kommunale tjenester og virksomheter. Det innebærer en svært komplisert tilgangsstruktur.

Med Cloudworks IAM DevOps og NetIQ-plattformen til OpenText, har Bærum kommune en effektiv tilgangsstyring og IAM-forvaltning.

Les mer om Bærum kommune og Cloudworks IAM DevOps

Seminar on-demand Slik sparer Bærum kommune tid og penger ved å effektivisere onboardingen

 

Book et uforpliktende møte

 

Ønsker du å diskutere muligheter for din bedrift når det gjelder NetIQ by OpenText og deres portefølje, book et møte med Karine Østtveit.

Trykk her for å booke møte i kalenderen til Karine