05. april 2024

🎙️Strengthening security with Privileged Access Management (PAM)

Our guest Lee Elliot, Director of Solutions Engineering at BeyondTrust, and our host IAM Architect Arne Vedø-Hansen, explore how PAM plays a crucial role in mitigating new and emerging threats, securing infrastructure, and safeguarding identity architecture. Guest: Lee Elliot, Director of Solutions Engineering, BeyondTrust Host: Arne Vedø-Hansen, IAM Architect, Cloudworks

15. mars 2024

🎙️Hva er masterdata, og hva har det å si for IAM?

IAM arkitektene Dagfinn Herum og Arne Vedø-Hansen utforsker begrepet masterdata. De forklarer nærmere hva det er, hvordan det brukes og hvilke vurderinger man bør gjøre når man ønsker å anvende masterdata i sammenheng med IAM. Gjest: Dagfinn Herum, IAM arkitekt, Cloudworks Programleder: Arne Vedø-Hansen, IAM arkitekt, Cloudworks

01. mars 2024

🎙️Hva er Identity Governance?

Hva er Identity Governance, hvorfor er det viktig og hva man bør tenke på når man skal jobbe med det? Tobias Ljunggren, en erfaren senior løsningskonsulent fra OpenText, er gjest i studio og deler sin ekspertise i diskusjon med IAM arkitekt Arne Vedø-Hansen. Gjest: Tobias Ljunggren, Senior Solutions Consultant, OpenText Programleder: Arne Vedø-Hansen, IAM arkitekt, Cloudworks

02. februar 2024

🎙️Er IAM bare for de ansatte?

Det er flere brukergrupper som bør inkluderes i en IAM-løsning og som organisasjonen trenger å ha kontroll på. Hvilke de er og hvilke som kanskje bør ekskluderes, diskuterer IAM arkitektene Arne Vedø-Hansen og Dagfinn Herum i denne episoden. De kommer med nyttige innspill på hvordan du kan forholde deg til dette på en god måte. Gjest: Dagfinn Herum, IAM arkitekt, Cloudworks Programleder: Arne Vedø-Hansen, IAM arkitekt, Cloudworks

12. januar 2024

🎙️Hva er IAM behovsanalyse / prestudy?

Arne Vedø-Hansen og Dagfinn Herum er begge IAM arkitekter og gode kollegaer, og møtes i studio for å snakke om IAM behovsanalyser - eller IAM prestudy som det også kalles. Hva går det ut på, hva omfatter det og hvilken nytte er det man kan få fra det. Gjest: Dagfinn Herum, IAM arkitekt, Cloudworks Programleder: Arne Vedø-Hansen, IAM arkitekt, Cloudworks

15. desember 2023

🎙️Informasjonssikkerhet og håndtering av data

Vår samarbeidspartner Erik Norgren som er Norden ansvarlig for OpenText Cybersecurity informasjons- og dataportefølje, er på besøk i studio. Sammen med Arne diskuterer de informasjonssikkerhet og håndtering av data, hvilke utfordringer man kan møte på, hva compliance innebærer og hvordan man kan komme i gang. Gjest: Erik Norgren, Norden ansvarlig for OpenText Cybersecurity informasjons- og dataportefølje Programleder: Arne Vedø-Hansen, IAM arkitekt, Cloudworks

01. desember 2023

🎙️Hva er NIS2, og hva betyr det for Identity and Access Management?

Det kommende EU-direktivet NIS2 vil få store konsekvenser for mange norske bedrifter, men hva innebærer det egentlig og hvorfor er det viktig for oss å følge det? Stefan Mehl-Ludvigsen, som er IAM rådgiver i Cloudworks, har omfattende kunnskap om direktivet og deler sin ekspertise sammen med IAM arkitekt Arne Vedø-Hansen. Programleder: Arne Vedø-Hansen, IAM arkitekt, Cloudworks Gjest: Stefan Mehl-Ludvigsen, IAM rådgiver, Cloudworks

17. november 2023

🎙️ Endringsledelse i IAM-prosjekter

Hvordan kan endringsledelse innarbeides i IAM-prosjekter for å oppnå gode effekter, og hva er viktige faktorer å tenke på? Sammen med rådgiver og endringsleder i Cloudworks, Maria Carlsson, diskuterer IAM-arkitekt Arne Vedø-Hansen endringsledelse i IAM-prosjekter. Programleder: Arne Vedø-Hansen, IAM arkitekt, Cloudworks Gjest: Maria Carlsson, Rådgiver og endringsleder, Cloudworks

03. november 2023

🎙️Hva er gevinstrealisering?

Hva er gevinstrealisering og hvordan kan det hjelpe organisasjoner med å skape verdier? Dette er noe av det som blir diskutert i studio når Arne har med seg Maria Carlsson, rådgiver og endringsleder i Cloudworks, og Håvard Hattestad, senior rådgiver i Habberstad. Programleder: Arne Vedø-Hansen, IAM arkitekt, Cloudworks Gjest: Maria Carlsson, Rådgiver og endringsleder, Cloudworks Gjest: Håvard Hattestad, Senior rådgiver, Habberstad

20. oktober 2023

🎙️ Vanlige begreper innen IAM

Innenfor IT finnes det en mengde forkortelser og begreper, og det gjelder også for fagfeltet Identity and Access Management. I studio har Arne med seg kollega og IAM konsulent, Nikolai Irgens, og sammen tar de for seg hva de vanligste begrepene betyr. Programleder: Arne Vedø-Hansen Gjest: Nikolai Irgens, IAM konsulent, Cloudworks