VÅRE TEKNOLOGIOMRÅDER

CW_illustrasjon_IAM

Identity and Access Management (IAM)

En IAM-løsning er et styringssystem for å tilpasse tilganger basert på brukernes behov og ansvarsområder, opprettholde kontroll og oversikt over tilgangen til sensitive deler, samt automatisering av livssyklusprosesser for identiteter. Dermed sikres rett person og enhet tilgang til riktige applikasjoner, ressurser og systemer til rett tid.
CW_illustrasjon_CIAM

Customer Identity and Access Management (CIAM)

Å gi tilgang og forvalte kundedata på en sikker og brukervennlig måte, er kritisk for kundeforholdet. Det er behov for en konsistent brukeropplevelse på tvers av ulike kanaler. En CIAM-løsning kan håndtere de fleste aspekter ved en slik forvaltning. Løsningen sørger for én felles pålogging på tvers av kanaler og tjenester, samt at kundeinformasjonen alltid er oppdatert.
CW_illustrasjon_eID

Identity Proofing & electronic ID (eID)

Konseptet Identity Proofing er en engangsprosess for å verifisere identiteten til en bruker mot en klarert identitetsleverandør. Verktøy for identitetsverifisering er eksempelvis BankID, Vipps eller NemID. Når en brukers identitet er blitt bevist, godkjennes denne brukeren direkte til IAM-løsningen.
CW_illustrasjon_samarbeidsverktøy

Kommunikasjons- og samarbeidsverktøy

Styrk den digitale dialogen på tvers i organisasjonen uansett rolle, avdeling eller lokasjon med Workplace from Meta (tidl. Facebook). Ansatte får en stemme og ledelsen når ut til hele organisasjonen. Kunnskapsdeling og å heie på hverandre blir en del av den naturlige arbeidsdagen. Alle ansatte knyttes nærmere bedriften, siloer brytes ned og den interne kulturen forsterkes.