Forhindre svindel med Cloudworks Identity Proofing

Forhindre svindel med Cloudworks Identity Proofing

Digital onboarding til tjenester for både nyansatte i en bedrift, nye kunder eller medlemmer for en tjeneste, er iboende usikker så lenge vi må stole på informasjonen fra den enkelte. Med Cloudworks Identity Proofing forhindrer din organisasjon svindel og uautoriserte tilganger knyttet til verifikasjon av identiteten til nye brukere.

Vi ser tydelig et behov for å sette som et krav at nye brukere av en digital tjeneste må bevise identiteten sin for å forhindre svindel. Samtidig som flere digitale tjenester blir gjort tilgjengelig for kunder - også for samarbeidspartnere innenfor B2B, dominerer nettsvindel nyhetene.

Gartner spår at det i løpet av 2022 er 80 % av organisasjonene som vil bruke identitetsbekreftelse som en del av onboardingsprosessene. Det er en økning fra omtrent 30 % i dag.* Markedet i Norge har akseptert BankID som standarden for sikker autentisering, og Vipps er på god vei mot en lignende posisjon.

Hva er Cloudworks Identity Proofing?

→ Cloudworks Identity Proofing sikrer at kun brukere som har gitt verifiserbar identitetsinformasjon, får tilgang til organisasjonens systemer og data.

Konseptet Identity Proofing er en engangsprosess for å verifisere identiteten til en bruker mot en klarert identitetsleverandør. Det er flere andre leverandører på markedet som tilbyr verktøy for identitetsverifisering som Onfido, Signicat og Buypass. I stedet for å konkurrere med disse løsningene, kombinerer tjenesten vår aksepterte metoder for identitetsverifisering som BankID, Vipps eller danske NEMID, med IAM-løsningene til våre kunder.

Vår integrasjon sikrer at:

De riktige brukerne må bevise sin identitet. Vanligvis ved første pålogging
Brukerprofilen er beriket med verifisert informasjon som personnummer og bostedsadresse

Når en brukers identitet er blitt bevist, godkjennes denne brukeren direkte til IAM-løsningen. Etter dette vil autentiseringen være friksjonsfri og kostnadseffektiv.

FORDELER MED CLOUDWORKS IDENTITY PROOFING

Bruken av BankID og Vipps er utstrakt og akseptert i Norge, og tilsvarende for NEMID i Danmark. Alle banker og mobiloperatører støtter disse tjenestene, og alle organisasjoner kan ta de i bruk.

Identifisering basert på BankID, Vipps eller NEMID er en friksjonsfri prosess utført i løpet av sekunder.

Godkjenning med BankID, Vipps eller NEMID er bare nødvendig ved første pålogging. Når identiteten først er bekreftet, benyttes IAM-plattformen for videre autentisering. Dette er enda mer brukervennlig og kostnadseffektivt for organisasjonen.

 Hele prosessen er automatisert og innebærer intet manuelt inngrep fra organisasjonen.

 Organisasjonen kan i tillegg motta annen personlig informasjon gjennom løsningen som offentlig registrert bostedsadresse og personnummer.

→ Avvik oppdaget under Cloudworks Identity Proofing kan konfigureres til å stoppe videre onboarding og/eller varsle selskapet.

Hvorfor digitalisere onboardingen av nye brukere?

Organisasjonen kan stole på at brukere som har blitt onboarded på denne måten, har oppgitt pålitelig informasjon. Dette muliggjør scenarier basert på en fullstendig digitalisert onboarding. For eksempel kan nyansatte registrere seg for tilgang til sine apper og tjenester uten å måtte møte personlig.

Det samme gjelder for eksterne brukere i B2B- eller B2C-scenarier, spesielt hvor det ikke er noen direkte betaling involvert (ettersom betalingsløsningen selv gir et middel for verifisering av identiteten). For eksempel der sluttbrukere skal oppgi informasjon eller bestille varer og tjenester.

Et annet åpenbart resultat av digitalisert onboarding er effektiviteten ettersom hele prosessen er automatisert. Det er raskere og mye billigere enn manuell bekreftelse.

 

CLOUDWORKS IDENTITY PROOFING I PRAKSIS

Identity Proofing

1. En bruker forsøker å få tilgang til en tjeneste som krever identitetskontroll ved første pålogging.

2. IAM-løsningen sender ham til Cloudworks Identity Proofing. Her velger han å autorisere seg eksempelvis med BankID.

3. Etter vellykket autentisering med BankID blir brukeren sendt tilbake til IAM-løsningen for å fullføre godkjenningsprosessen og får tilgang til den aktuelle tjenesten.

Spesifikasjoner for Cloudworks Identity Proofing

Vår tjeneste Cloudworks Identity Proofing integreres med offentlige identitetstjenester som BankID eller Vipps i Norge, samt NEMID i Danmark, og med IAM-løsningene til våre kunder.

  • Leveres som en hosted tjeneste, Software as a Service (SaaS)
  • Vi integrerer vår Identity Proofing-tjeneste med bedriftens IAM-løsning
  • Et brukervennlig og intuitivt grensesnitt som kan tilpasses med organisasjonens logo og veiledning, leder brukeren gjennom prosessen
  • Brukeren kan være en ansatt, kunde, leverandør, samarbeidspartner etc.

*https://www.gartner.com/smarterwithgartner/key-priorities-for-iam-leaders-in-2021

Ta kontakt for å se på muligheter innenfor digital identitet og skysikkerhet for din organisasjon