FORDELENE MED BRUK AV AI OG MACHINE LEARNING

Forutser behov for brukertilgang

Oppnår kontinuerlig compliance

Oppdager risikabel brukeratferd

Tilpasser og automatiserer sikkerhetspolicyer

Muliggjør autonom identitet

Fjerner kompleksiteten og gjør identitet enkelt

Kobler til og kontroller all tilgang

Tjenesten lærer og tilpasser seg etter hvert som forretnings- og IT-miljøet utvikler seg

TJENESTER VI TILBYR INNEN SAILPOINT

Løsningsarkitektur

En god løsningsarkitektur sikrer at den nye IAM-løsningen passer til bedriftens eksisterende teknologilandskap. Våre virksomhets- og løsningsarkitekter hensyntar bedriftens krav og utarbeider en realistisk plan mot bedre identitetsforvaltning og økt sikkerhet. På denne måten identifiserer vi kostnadene og gevinstene ved den foreslåtte løsningen og anbefaler en egnet implementeringsstrategi.

Niko og Alexander foran PC

Implementering og onboarding

Våre dyktige konsulenter tilpasser prosjektet etter kundens omfang og målsettinger, og tilstreber verdiskapning for organisasjonen så tidlig som mulig. SailPoint Predictive Identity tilpasses og integreres med aktuelle systemer og applikasjoner. Kvalitetssikring sørger for at prosjektprosesser gir forutsigbare leveranser av høy kvalitet. Vi gir god informasjon underveis om relevant funksjonalitet, og tilrettelegger for brukervennlig opplæring.

Support og forvaltning

Vi bistår organisasjonen i forvaltning og videreutvikling av løsningen:

  • Technical Account Manager (TAM)
  • IAM Support for ad-hoc bistand ved feil
  • IAM DevOps, kostnadseffektiv og forutsigbar videreutvikling av IAM-løsningen

Hvordan gå fra Identity Management til Identity Governance?

 

Gratis webinar - se nå!
Vi inviterte Mikael Wikström, salgsingeniør og teknisk rådgiver i SailPoint, for en gjennomgang av Identity Governance, samt for å diskutere muligheter om bedriften allerede har en Identity Management plattform.

Se webinaret umiddelbart eller når det passer deg!

Ønsker du å diskutere muligheter for din bedrift når det gjelder SailPoint, book et møte med Karine Østtveit.

Trykk her for å booke direkte i kalenderen til Karine