Best identitetsløsning til bedriftens behov

En IAM-løsning kan håndtere mange sikkerhets- og forretningsutfordringer for bedriften, men det er store variasjoner i hva de forskjellige løsningene tilbyr.

Ingen bedrifter er like, heller ikke identitetsbehovene deres. Vi har derfor spesialisert oss på en portefølje av ledende identitetsprodukter i stedet for å begrense oss til én løsning. Denne bredden øker erfaringsgrunnlaget og gir oss friheten til å finne den beste løsningen til bedriftens behov.

RÅDGIVNINGSTJENESTER VI TILBYR

Valg av løsning

Vi tilbyr kartleggings- og rådgivningstjenester i forbindelse med valg av løsning. Våre konsulenter bistår i å velge den som gir størst verdi.

Behovsanalyse - For bistand til kravspesifikasjon, kartlegging av behov og eksisterende systemer.

Proof of Value - For å kartlegge hvor mye bedriften sparer på å investere i en IAM-løsning.

Løsningsarkitektur - Sikrer at den nye IAM-plattformen løser oppgavene og passer til bedriftens eksisterende teknologilandskap.

Rimpel

Forvaltningsbistand og videreutvikling

Vi bistår med rådgivning rundt forvaltning og videreutvikling av allerede etablerte IAM-løsninger:

Helsesjekk - Inngående analyse av organisasjonens IAM-løsning mtp. sikkerhet, ytelse og generell driftstatus.

Rollemodellering - For å forenkle og automatisere tilgangsadministrasjonen. 

IAM-arkitektur - Ved planlegging av oppgradering eller utvidelse av IAM-plattformen.

Teknisk prosjektledelse - For strukturert tilnærming og koordinering av tilpasninger.

Sikkerhetsrådgivning

Vi bistår bedrifter med å identifisere trusler og iverksette mottiltak. Våre tjenester innenfor sikkerhetsrådgivning er:

Risikovurdering av IAM-løsningen - De fleste cyberangrep skyldes kompromitterte kontoer. Identifisering og risikovurderinger knyttet til identitets- og tilgangsstyring danner grunnlaget for å beskytte bedriften mot sikkerhetskritiske hendelser.

Cloud Security Framework - Rammeverket er utviklet for å ivareta sikkerheten i skyløsningene til kundene våre. Det gir en helhetlig oversikt, samt øker effektiviteten og sikkerheten i deres skyløsninger.