10 trender innen IAM for 2024

10 trender innen IAM for 2024

Teknologien utvikler seg raskt, og nye trusler dukker stadig opp. Derfor er det en veldig god idé å holde seg oppdatert på utviklingen innen Identity and Access Management (IAM). Vi har samlet 10 trender innen IAM som vi spår vil forme sikkerhetslandskapet i 2024.

1. AI’s voksende innflytelse gir nye utfordringer 

AI er definitivt kommet for å bli. Ettersom utviklingen akselererer, står vi overfor nye og avanserte trusler. Mulighetene for sofistikerte phishing-forsøk med AI gjennom falske e-poster, nettsteder, telefonsamtaler og videoer, har blitt en enda mer presserende trussel. Samtidig øker bruken av AI-kodeassistenter risikoen for feilaktig kode, som kan utnyttes av hackere. Derfor er det en veldig god idé å gå inn i det nye året med økt fokus på hvordan du kan styrke din virksomhets forsvar og proaktivt møte de nye utfordringene AI kan gi.

2. Økte krav til kontroll i AI-drevne applikasjoner og tjenester blir nødvendig 

Mange applikasjoner og tjenester omfavner AI, noe som gir nye spennende muligheter. Ved å integrere AI på tvers av ulike applikasjoner og tjenester kan man effektivt håndtere store datasett og utføre komplekse oppgaver. Men dette er ikke uten risiko, da mange digitale eiendeler plasseres i samme 'kurv'. Derfor vil det også være avgjørende å opprettholde detaljert kontroll over hvem som har tilgang til systemet. Ved å implementere en IAM-løsning sikrer du at tilgangen til systemet kun gis til de riktige personene, som er med på å forhindre eventuelt misbruk.

Det vil være avgjørende å opprettholde kontroll over hvem som har tilgang til systemet

 

3. AI blir en viktig hjelper til bedre beskyttelse og personaliserte brukeropplevelser 

I løpet av 2024 vil vi oppleve at AI blir en sentral aktør i beskyttelsen mot cybertrusler. Kunstig intelligens kan bidra med å oppdage og håndtere truslene proaktivt og utvikle seg dynamisk i takt med dem. Dessuten kan AI bli en hjelpende hånd til å overholde og assistere i forhold til det økende antallet regelverk. AI vil også i større grad hjelpe med oppsettet av nye tjenester basert på best practice. Dette vil gjøre hele implementeringsprosessen mer effektiv og smart. I tillegg vil AI bidra til å forbedre brukeropplevelsen ved å skape mer personlige interaksjoner.

4. Flere og flere regulativer er på vei

Antallet av regulativer som bedrifter må forholde seg til, er stadig økende. Dette gjelder også for 2024, som blant annet vil omfatte videre forberedelser på implementeringen av EUs cybersikkerhetsdirektiv, NIS2, i løpet av høsten. Dette betyr også at bedrifter må sørge for å holde seg oppdaterte på en rekke forskjellige og - ofte komplekse - krav. Verst er det for de bedriftene som nøler, og derfor risikerer å sakke bakut og møte økte utfordringer og konsekvenser.

→ Er du i tvil om hvordan din bedrift imøtekommer krav fra NIS2? Last ned vårt whitepaper om NIS2 og IAM!

Last ned vår whitepaper om NIS2 og IAM

5. Skjerpet bevissthet om interne trusler

I 2024 vil vi oppleve en økt bevissthet rundt interne trusler, enten det er snakk om ansatte med dårlige hensikter eller personer som utilsiktet forårsaker skade på grunn av manglende forståelse. Dette understreker behovet for å tydeliggjøre bedriftens sikkerhetspositur.

Ved å implementere Least Privileged Access og No Standing Privileges sikrer din bedrift at tilgangsrettigheter til viktige systemer og data begrenses til et nødvendig minimum og at ingen tilgangsrettigheter forblir permanente. Dette minsker sårbarhetsflatene og bidrar til å sørge for at bedriftens digitale infrastruktur forblir robust og beskyttet mot interne trusler.I 2024 vill vi oppleve økt bevissthet rundt interne trusler

 

6. Identitetsverifikasjon blir mer utbredt

Det er avgjørende å kunne verifisere en identitet, enten det gjelder onboarding av nye ansatte i din bedrift (spesielt de som kanskje skal jobbe remote), nye kunder eller andre nye brukeres tilgang til en tjeneste.

Vi forventer at i stedet for å basere tilliten utelukkende på informasjon fra den enkelte person, vil identitetsverifikasjon bli enda mer utbredt i 2024. Dette beskytter mot svindel og etablerer et pålitelig grunnlag for interaksjoner med både ansatte og kunder.

→ Du kan lese mer om Cloudworks Identity Proofing her!

7. Identitetsinfrastrukturen som mål for cyberangrep

I takt med at identiteter får en stadig større betydning for bedrifters sikkerhet og at cybertruslene konstant utvikler seg, vil identitetsinfrastrukturen i økende grad bli det primære målet for cyberangrep. Derfor er det avgjørende at din bedrift planlegger og forbereder seg på dette trusselbildet. En fornuftig måte å begynne på er ved å foreta en grundig risikovurdering. Det gir et godt overblikk over de potensielle risikoene og truslene som din bedrift står overfor.

Last ned whitepaper Zero Trust

8. Biometrisk godkjenning

I løpet av 2024 tror vi at biometrisk godkjenning vil bli enda mer utbredt. Dette gjelder både ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk og iris-gjenkjenning. Utviklingen vil være et positivt skritt i retning mot mer sikre og brukervennlige autentiseringsmetoder.

Med den økte utbredelsen av biometrisk godkjenning, følger også en større risiko for angrep rettet mot infrastrukturen slike godkjenningsmetoder benytter, både maskinvare og programvare. Det er derfor avgjørende å møte utfordringen med en styrket sikkerhetsinnsats og forbli et skritt foran de potensielle truslene.

Biometrisk godkjenning vil bli enda mer utbredt

 

9. Zero Knowledge Proof

Innen IAM forutser vi at Zero Knowledge Proof-metoden vil vinne ytterligere popularitet. Essensen ligger i å sjekke "noe" om en bruker uten å avsløre mer informasjon enn nødvendig for tjenesten som trenger å vite dette.

Eksempel: For at bartenderen skal vite om han kan servere deg en øl trenger han bare vite om du er over eller under aldersgrensen for alkoholkjøp, men ikke hvor gammel du faktisk er eller hva som er fødelsdatoen din. Dette skaper et mer sikkert miljø ved å redusere risikoen for uautorisert tilgang eller datalekkasjer.

Zero Knowledge Proof er et avgjørende skritt i retning av å styrke IAM-prosesser og sikre at kun den nødvendige informasjonen deles i digitale transaksjoner og interaksjoner.

10. Sikker brukerinnlogging er essensielt

Det er fortsatt mange tjenester som ikke har implementert en skikkelig løsning for å sikre brukerinnlogging. Lokale kontoer, svake passord og manglende multifaktorautentisering (MFA) er fortsatt utbredte utfordringer. La oss derfor håpe at 2024 blir året hvor implementeringen av Single Sign-On (SSO) med MFA virkelig blir normen.

Ved å kombinere SSO og MFA kan din bedrift effektivt lukke de sikkerhetshullene som oppstår ved bruk av usikre brukerinnlogginger og beskytte deres digitale identiteter.

→ Har din bedrift ikke implementert en sikker løsning for brukerinnlogginger? Les mer her!

Ta kontakt og la oss ha en samtale om din organisasjons behov innenfor identitet og skysikkerhet