Markedsledende Enterprise Identity Governance-løsninger

Saviynt leverer ledende skybaserte Enterprise Identity Governance-løsninger som beskytter organisasjoner med smart identitetsstyring og tilgangsadministrasjon.

Saviynt Enterprise Identity Cloud (EIC) leveres som en SaaS-tjeneste som kan kjøre hos flere av de kjente skyleverandørene, og på servere i de land din organisasjon måtte foretrekke.

Tjenesten kan styre tilganger til alt av on-premises og skybaserte løsninger, og vil gi deg bedre kontroll på alle tilganger på tvers av system. Den består av fem moduler hvor IGA-modulen er kjernen.

SAVIYNT EIC BESTÅR AV FØLGENDE MODULER

Identity Governance and Administration (IGA)

IGA-modulen fungerer som et identitetslager, og sikrer sømløs tilgang til applikasjoner og infrastruktur gjennom automatisering. Den har en kraftig integrasjonsmotor med ferdige grensesnitt mot de fleste store systemer, og det er enkelt å lage grensesnitt for øvrige. Systemet gir full innsikt i alle konti og tilgangsnivå som er tilknyttet en identitet.

Den innebygde regelmotoren gir deg full kontroll over hva som skjer når det er endringer i persondata fra en autoritativ kilde, vanligvis et HR-system. Du kan enten opprette en ny tilgang, endre en eksisterende tilgang, fjerne en tilgang eller starte en arbeidsflyt for godkjenning eller varsling.

Systemet er sterkt på kvalitetshevende tiltak som innebygde rapporter og kunstig intelligens, samt støtte for jevnlige godkjenningssløyfer mot ledere og applikasjonseiere. Dette sikrer at brukerne til enhver tid ikke har flere tilganger enn de trenger.  

Third-party Access Governance 

Det er stadig mer vanlig å gi samarbeidspartnere tilgang til systemer. Saviynt tilbyr en effektiv løsning for rask onboarding av eksterne virksomheter og deres brukere i selskapets systemer. Ønskede retningslinjer kan behandle denne brukergruppen på annen eller samme måte som interne brukere. Interne sponsorer i den eksterne virksomheten kan defineres, og gi rettigheter til nøkkelpersoner for å administrere sine egne brukere. 

Application Access Governance (AAG)

Saviynts løsning for Application Access Governance (AAG) hjelper med å oppdage og forebygge problemer knyttet til tilgang og administrasjon av data i applikasjoner. Gjennom SoD (Segregation of Duties) analyse og et forhåndsdefinert sett med regler, gir løsningen en detaljert oversikt over applikasjonsrelaterte risikoer og sikrer etterlevelse av regler på tvers av applikasjoner som SAP, Workday, Oracle og andre skybaserte og lokale applikasjoner.

Saviynts AAG-løsning kan derfor erstatte applikasjonenes egne GRC-moduler og identitetshåndtering, og samle alt under én løsning.

Cloud Privileged Access Management (CPAM)

Saviynts skybaserte PAM-løsning kan enkelt kobles til både on-prem og skybaserte systemer, og gir muligheten til å administrere og overvåke kritiske tilganger til systemer og applikasjoner gitt til administratorer eller andre som midlertidig trenger eleverte tilganger.

Løsningen er integrert med Saviynt IGA som gir gode synergieffekter ved at man kan se, administrere og rapportere på alle tilganger ett sted. 


Hvis organisasjonen allerede har en annen PAM-løsning, kan Saviynts CPAM-løsning brukes i samarbeid med denne, for eksempel CyberArk eller BeyondTrust.

Data Access Governance (DAG)

Ved å oppdage, analysere og administrere tilgang til filer med sensitiv data, kan Saviynts Data Access Governance (DAG)-løsning øke sikkerheten for organisasjonen. Løsningen overvåker forretningsdata i real-time for å avdekke eventuell ulovlig bruk, og den kan automatisk isolere data, stoppe tilgang eller varsle sikkerhetsansvarlige. 

TJENESTER VI TILBYR INNEN SAVIYNT

Løsningsarkitektur

En god løsningsarkitektur sikrer at den nye skybaserte Enterprise Identity Governance-løsningen passer til bedriftens eksisterende teknologilandskap. Våre virksomhets- og løsningsarkitekter tar hensyn til bedriftens krav for å utarbeide en realistisk plan mot bedre identitetsforvaltning og økt sikkerhet. På denne måten identifiserer vi kostnadene og gevinstene ved den foreslåtte løsningen og anbefaler en egnet implementeringsstrategi.

Alexander S forklarer

Implementering og onboarding

Vi setter opp Saviynt-løsningen for produksjon, integrerer med kundens driftsmiljø og applikasjoner, samt bistår med onboarding av brukere. Våre erfarne prosjektledere og arkitekter kartlegger eksisterende driftsmiljø og applikasjoner, samt utarbeider en implementeringsplan som tar hensyn til kundens situasjon og behov. Vi overtar utrullingen av tjenesten i organisasjonen og sørger for en god brukeropplevelse ved hjelp av opplæringsmateriell og e-læring.

Support og forvaltning

Vi bistår organisasjonen i forvaltning og videreutvikling av løsningen:

  • Technical Account Manager (TAM)
  • IAM support for ad-hoc bistand ved feil
  • IAM DevOps, kostnadseffektiv og forutsigbar videreutvikling av løsningen

Vil du høre mer om mulighetene med Saviynts Enterprise Identity Governance-løsninger, er du velkommen til å booke et møte.

Avtal tidspunkt direkte i kalenderen til Joacim Søbyskogen 

saviynt_new_logo_color-1

For mer informasjon om vår forretningspartner, se saviynt.com