VÅRE SUPPORTAVTALER

IAM support

Cloudworks' support garanterer tilgjengelige IAM-konsulenter for ad-hoc bistand ved feil eller mindre endringsønsker. Vårt supportteam består av kvalifiserte konsulenter med relevant produkterfaring, samt en helhetlig forståelse av bedriftens IAM-løsning og tilpasninger levert av oss.

Produktstøtten som normalt ytes fra relevant produktleverandør, begrenser seg til produktrelaterte feil, og er ikke tilrettelagt for å ta hensyn til helheten i løsningen som integrasjoner, informasjonsflyten og eksterne kilder. Av den grunn er vår tjeneste kompletterende.

IAM support er en abonnementstjeneste som leveres basert på avtalt Service Level Agreement.

Technical Account Manager (TAM)

En Technical Account Manager er bedriftens faglige sparringspartner innenfor IAM. En TAM sikrer optimal utnyttelse av bedriftens investering i IAM-løsningen, og bistår i den langsiktige planleggingen av utvidelser og tilpasninger.

Technical Account Manager er en abonnementstjeneste som inkluderer:

  • Informasjon og anbefalinger knyttet til produktoppdateringer og nye funksjoner som er relevante for kunden
  • Kvartalsvise statusmøter for gjennomgang av status og planer fremover. Hyppigere møtefrekvens eller regelmessig oppmøte kan avtales ved behov
  • Prioritert tilgang til ad-hoc bistand ved akutt behov
Jacob foran pc

IAM DevOps

Arbeidet med informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess og bør derfor fortløpende tilpasses bedriftens utvikling. Dette gjelder også for IAM-plattformen i forbindelse med utrulling av nye funksjoner og applikasjoner. I større miljøer med en høyere endringstakt stiller dette krav til utviklings- og endringsprosesser.

Cloudworks IAM DevOps er et tjenesterammeverk der vi forener produktkompetanse med en smidig leveransemodell etter «Lean»-metodikk. Fortløpende prioritering, fokus på brukeropplevelse og nytteverdi, inndeling i mindre prosjekter («sprinter») og tidlig testing kjennetegner rammeverket.
Teamet forsterker kundens eksisterende forvaltningsapparat og sørger for forutsigbar og kostnadseffektiv videreutvikling med høy kvalitet.

Bærum kommune effektiviserer tilgangsstyringen med IAM DevOps

Bærum kommune har et stort spenn i kommunale tjenester og virksomheter, som innebærer en svært komplisert tilgangsstruktur. Det medførte enorme tidkrevende manuelle prosesser, og det var behov for å automatisere så mye som mulig og effektivisere resten.

Med Cloudworks IAM DevOps og NetIQ-plattformen til Micro Focus, har Bærum kommune en effektiv tilgangsstyring og IAM-forvaltning.

Les mer om Cloudworks IAM DevOps for Bærum kommune