Sikre smidig forvaltning av IAM-løsningen med Cloudworks IAM DevOps

Sikre smidig forvaltning av IAM-løsningen med Cloudworks IAM DevOps

Identity and Access Management (IAM) spiller en stadig viktigere rolle for å redusere virksomhetens sikkerhetsrisiko, samt for å effektivisere og automatisere administrative prosesser. Men med et såpass spesialisert fagområde i hurtig vekst, blir tilgangen på kvalifisert personell stadig knappere. Med Cloudworks IAM DevOps blir forvaltningen smidigere, og tilgangen på nødvendig kompetanse større.

Forvaltning av IAM-løsningen er en kontinuerlig prosess

Ved en helhetlig forvaltning av kundens IAM-løsning, tar vi utgangspunkt i DevOps-leveransemetodikk. Grunnen er at arbeidet med informasjonssikkerhet og IAM-løsningen er en kontinuerlig prosess. Virksomhetens behov endrer seg, teknologien utvikler seg og sikkerheten må opprettholdes.

DevOps er en leveransemetode som kombinerer utvikling (Development) og drift (Operations) i samme team. Hensikten er et mer effektivt samarbeid mellom de to; hyppigere utrullinger, raskere forbedringer og kontinuerlig oppfølging av nye leveranser.

DevOps sikrer smidig utvikling

Cloudworks IAM DevOps bygger på prinsippet med smidig utvikling. Det går ut på å dele opp større behov i mindre leveranser med korte og raske utviklingsløp.

Utviklingsløpene baserer seg på fortløpende prioriteringer tilpasset bedriftens utvikling, og innebærer tidlig testing og fokus på brukeropplevelsen. I tillegg sørger man for kontinuerlig oppfølging og forvaltning av løsningene.

Tilgang på mer kompetanse

Et annet aspekt som er positivt med Cloudworks IAM DevOps, er at kunden får tilgang på mer kompetanse i et større team. Der man ellers hyrer inn en spesifikk konsulent i et visst tidsrom, så hyrer man inn kompetanse fra et tverrfaglig team etter behov.

Fordeler med Cloudworks IAM DevOps

Det er mange fordeler med IAM DevOps fremfor tradisjonelle konsulentavtaler eller egen IAM-forvaltning:

  • Effektivitet: Å ha IAM-forvaltningen «as-a-service» fremfor å bruke interne ressurser på å forvalte selv, gjør det mer smidig og effektivt.
  • Fleksibilitet: Leveransemetodikken sikrer at arbeidet hele tiden kan tilpasses bedriftens behov og omgivelsenes krav.
  • Hurtighet: Med raske utviklingsløp og hyppige leveranser, er veien kortere fra identifisert behov til implementert løsning.
  • Stabilitet: Med dedikert kundestøtte og kontinuerlig utvikling og hyppige forbedringer av implementeringene, får virksomheten et stabilt IAM-miljø, hvor eventuelle problemer kan løses raskt.
  • Trygghet: Support, drift og utvikling fra IAM-eksperter med lang erfaring gir økt cybersikkerhet.
  • Lavere kostnader: Det brukes mindre tid på å endre eller sette opp prosjekter. Dette gir også lavere kostnader.

Cloudworks IAM DevOps teamet forsterker kundens eksisterende forvaltningsapparat og sørger for forutsigbar og kostnadseffektiv videreutvikling med høy kvalitet.

Slik sparer Bærum kommune tid og penger ved å effektivisere onboardingen