CW_illustrasjon_IAMEn IAM-løsning sikrer rett person og enhet tilgang til riktige applikasjoner, ressurser og systemer til rett tid.

BRUKSOMRÅDER OG FORDELER

Anders Magnus og Nikolai

Adopter Zero Trust Security

En tradisjonell arkitektur basert på perimetersikkerhet er ikke i stand til å bekjempe sikkerhetstrusler de fleste bedrifter står overfor i dag: Ansatte, mobile brukere og eksterne som har tilgang til data som ligger i skyen og dermed utenfor bedriftens kontroll.

Med en Zero Trust-arkitektur, anses all trafikk som fiendtlig inntil det motsatte er bevist. Rollen til en IAM-løsning i en slik arkitektur er å sikre hyppig validering av brukertilgang uten å skape ytterligere friksjon for brukeren.

Reduser IT-friksjon

Upraktiske IT-løsninger er tidstyver:

  • En tungvint påloggingsprosess
  • Et behov for eldre sikkerhetsverktøy som VPN som øker brukerstøtten for eksterne arbeidere
  • Manuell klargjøring og dermed lange onboardingsprosesser
  • Brukerkataloger som ikke er synkroniserte med HR-systemet og har dårlige data

En IAM-løsning forbedrer datakvaliteten, muliggjør automatisk onboarding og brukervennlige autentiseringsprosesser. 

Forbedre smidigheten til fusjoner og oppkjøp

Organisasjoner som har gått gjennom en fusjon sliter ofte med å samarbeide på tvers av enheter og landegrenser. Nødvendig IT-konsolidering er ofte tøff og tidkrevende.

Med en IAM-løsning trenger du ikke å konsolidere IT-infrastrukturen din for å koble alle ansatte til appene dine. Dette kan gjøres i løpet av dager eller uker, snarere enn måneder eller år, samt til en brøkdel av kostnaden. Med en IAM-løsning, kan bedriften også håndtere fremtidige oppkjøp eller salg mye enklere.

Å flytte til skyen muliggjør en "Best of Breed" IT-strategi

En forutsetning for en vellykket overgang til skyen er å gi ansatte og øvrige brukere av bedriftens applikasjoner, en skyidentitet. Med dette kan de enkelt "Single Sign-On" inn i hvilken som helst app som er klargjort for dem.

Å rulle ut nye apper krever bare en liten policyendring i IAM-konfigurasjonen, og brukerne trenger kun å gjenkjenne den i applikasjonsportalen sin. Borte er dagene med tidkrevende forberedelser og tid brukt på sluttbrukerstøtte. Dette gir også friheten til å velge applikasjoner som dekker behovene best, og ikke bare de som er låst til en plattform.

Niko og Alexander foran PC

Involver ledelsen i IT-styringen

Hvem skal autorisere de ansattes tilgang? Hvem skal si at en gitt bruker skal fortsette å ha tilgang eller ikke? IT-helpdesk vet vanligvis ikke. Å involvere lederne er et mye bedre valg.

Med en Identity Governance-løsning får ledelsen et verktøy som gjør dem i stand til å autorisere og sertifisere tilgang for teamene sine. Dermed blir beslutninger tatt av de som kjenner til behovene, som med dette blir involvert i det daglige sikkerhetsarbeidet i bedriften.

Brukeradministrasjon og tilgangsautorisasjoner kan også delegeres til samarbeidspartnere, og dermed frigjøre kapasitet hos egen helpdesk uten å ofre IT-sikkerheten.

Akselerer Office 365-adopsjon

Azure AD som Office 365's brukerkatalog støtter mange utrullingsscenarier. Å komplementere en Office 365-utrulling med en IAM-løsning muliggjør enda flere scenarier.

For eksempel:

  • La ulike bedriftsenheter effektivt rulle ut og samarbeide på tvers av ulike Office 365 instanser
  • Automatisere Office 365-lisensadministrasjon
  • Automatisere avanserte rutiner ved on- og offboarding som eksempelvis tildeling av SharePoint-tilganger basert på prosjektrolle eller filarkivering ved fratreden

De fleste innbrudd er basert på svake eller stjålne passord, og det er på tide å erstatte disse med biometriske identifikatorer og token. Uten passord elimineres en hel angrepsvektor.

Passord er sårbare

Er din bedrift bekymret for phishing-angrep? Er påloggingsprosessen deres lite brukervennlig? Da bør dere vurdere å bytte til passordfri autentisering. Det gir en sømløs opplevelse og bedre sikkerhet for ansatte og kundene dine.

Ettersom vi bruker flere digitale tjenester øker antallet passord vi må huske, og disse kan være vanskelig å holde styr på. For å gjøre det enklere velger mange å benytte samme passord til ulike tjenester eller velger et enkelt passord. Dette gjør passord sårbare.

Sikre onboarding gjennom Identity Proofing

Identitetsbekreftelse basert på elektroniske identiteter (eIDer) som BankID, NemID eller ID-Porten - eller dokumentverifisering basert på biometriske pass eller førerkort, muliggjør ekstern onboarding av dine ansatte og partnere.

Med Identity Proofing kan du onboarde nye ansatte i forkant av deres første dag, onboarde arbeidere i et eksternt anlegg eller partnere med midlertidig tilgang til fasilitetene dine.

Marlene, Åse Helene, Dagfinn

HR-drevet IT

Krever onboardingssprosessen at HR manuelt oppretter en forespørsel eller sender en e-post til helpdesk? Har det vært tilfeller der tilgang gitt til en ny ansatt var ufullstendig eller forsinket med flere dager?

En HR-integrert IAM-løsning kan håndtere alt dette automatisk, umiddelbart og presist. IAM-løsningen inviterer og onboarder den nye medarbeideren basert på all nyttig informasjon som allerede er tilgjengelig i HR-systemet som oppstartsdato, siste ansettelsesdag, tittel, rolle osv. I tillegg blir nødvendig tilgang automatisk beregnet på nytt når den ansatte endrer sin stilling, rolle eller avdeling, i henhold til prinsippene for minst privilegert tilgang.

 

Ingen bedrifter er like, heller ikke identitetsbehovene deres

Vi har derfor spesialisert oss på en portefølje av ledende identitetsprodukter i stedet for å begrense oss til én løsning. Denne bredden øker erfaringsgrunnlaget og gir oss friheten til å finne den beste løsningen til bedriftens behov.

Last ned whitepaper Zero Trust