Höegh Autoliners økte sikkerheten med automatisert tilgangsforvaltning

Höegh Autoliners økte sikkerheten med automatisert tilgangsforvaltning

Med en Identity Governance løsning (IGA) fra Micro Focus har Höegh Autoliners effektivisert tilgangsstyringen og forbedret sikkerheten for egne ansatte og samarbeidspartnere.

Global organisasjon

Höegh Autoliners er en ledende global leverandør av transport- og logistikktjenester innen «Roll-on-Roll-off»-segmentet (RoRo). Selskapet består av 450 ansatte og hovedkontoret befinner seg i Oslo. 

Utfordrende tilgangsstyring

Tilpasninger i leveransemodellen har påvirket måten Höegh Autoliners opererer på i dag. Selskapet har satt ut mange operasjonelle oppgaver og jobber tett integrert med agenter verden over. Kun ansatte hos agentene som faktisk jobber med Höegh skal ha tilgang til rederiets forretningssystemer, først og fremst av hensynet til konfidensialitet.

Distribuert tilgangsforvaltning

Med mange agenter og enda flere ansatte hos disse, ble arbeidet med tilgangsforvaltningen mer og mer utfordrende. I en behovsanalyse kom det frem at selskapet ønsket å effektivisere tilgangsforvaltningen og øke sikkerheten. Løsningen ble av den grunn å ansvarliggjøre agentene ved at de selv styrer tilgangene deres ansatte skal ha til Höegh Autoliners' forretningssystemer. Tilgangene er avhengig av arbeidsoppgaver den enkelte ansatte skal utføre og innenfor sikkerhetskonteksten Höegh Autoliners har tildelt agenten.

Standardisering av tilganger

Tilganger ble standardisert basert på rollemodellen Role-Based-Access-Control som knytter tilganger til brukerens oppgaver og ansvarsområder. For Höeghs globale organisasjon bidrar like roller og regelverk for samtlige agenter til forenkling og skalerbarhet.

Governance campaigns sikrer konfindensialitet

For å sikre konfidensialitet til enhver tid, må agentene regelmessig resertifisere tilgangen for sine ansatte. Denne resertifiseringen er organisert som såkalte Governance campaigns. Disse gjennomføres automatisert, der personalansvarlige bekrefter eller avkrefter eksisterende tilganger. Eventuelle endringer effektueres umiddelbart og gjennomføringen av selve Governance campaign loggføres for senere referanse. På denne måten dokumenterer Höegh sitt pågående sikkerhetsarbeid.

Automatisering sikrer konfidensialitet og effektivisering

En automatisering av tilgangsforvaltning bringer med seg mange fordeler, blant annet styrker det sikkerheten. Når identitetsendringer gjøres manuelt kan det være enkelt å glemme at tilganger ikke bare skal gis, de skal også fjernes. Et automatisert system sørger for at en bruker har tilganger basert på stilling og faktiske behov. Med automatisert tilgangsforvaltning sikrer Höegh konfidensialitet og effektivisering av on- og offboarding prosesser.

Teknologi: Micro Focus

New call-to-action