Microsoft Azure  og Cloudworks' Cloud Security Framework for NRC

Microsoft Azure  og Cloudworks' Cloud Security Framework for NRC

Ved å bruke skyen som plattform, forsterkes samarbeidet og den interne kunnskapsdelingen blant de ansatte hos Flyktninghjelpen (NRC) rundt om i verden. Sikkerhet er en sentral del av skyen, og med Microsoft Azure og Cloud Security Framework levert av Cloudworks, er Flyktninghjelpen sin reise mot skyen sikker.

Flyktninghjelpen (NRC)

Flyktninghjelpen (NRC) er en uavhengig humanitær organisasjon som hjelper folk på flukt. De forsvarer deres rettigheter, sprer kunnskap og varsler om urett og nød, samt påvirker verdens makthavere til å respektere deres rettigheter. Flyktninghjelpen har 6000 ansatte over hele verden. De fleste jobber lokalt der deres bistand er nødvendig, og en liten andel er basert på hovedkvarteret i Oslo.

En sikker skyplattform

Flyktninghjelpen benytter mange av Microsoft sine tjenester som Office 365 og Active Directory i sitt daglige arbeid. De hadde behov for sømløs integrasjon mellom tjenestene og stilte høye krav til sikkerhet. Valget av Microsoft Azure som skyplattform ble derfor naturlig. Microsoft Azure sørger for sikkerheten til fysiske datasentre og kontroller tilgangen til data. Det er imidlertid brukeren som må implementere passende sikkerhetskontroller, samt benytte sikkerhetstjenestene for å holde data og applikasjoner trygge. Cloudworks ble engasjert for å hjelpe Flyktninghjelpen med denne oppgaven.

Cloudworks’ Cloud Security Maturity Model

Innledningsvis var det viktig å forstå Flyktninghjelpens behov, samt få en god oversikt over organisasjonens eksisterende nivå av sikkerhetskontroller. Cloudworks gjennomførte en GAP-analyse og vurderte kundens sikkerhetsmodenhet i henhold til Cloudworks’ Cloud Security Maturity Model. Modellen identifiserte Flyktninghjelpens nåværende nivå, og ga et godt grunnlag for å planlegge utviklingen fremover mot en moden sikkerhetsmodell.

Cloudworks’ Cloud Security Framework

Med utgangspunkt i kartlagt nivå for sikkerhetsmodenhet og behovet til Flyktninghjelpen, implementerte Cloudworks rammeverket for sikkerhet i skyen – Cloud Security Framework. Rammeverket omfatter anbefalt konfigurasjon av Azure for Flyktninghjelpen sine tjenester, sikkerhetskrav for blant annet nettverket, datalagring, tildeling av roller, tilganger, sertifikater, kryptering, logging og beredskap ved hendelser.

Solid grunnlag for videre utvikling

Cloudworks bisto også Flyktninghjelpen i å utvikle intern kunnskap om Cloud Security modenhetsmodellen og Cloud Security Framework. Dette hjelper Flyktninghjelpen til å lande eksisterende og kommende applikasjoner, uten store bekymringer om hvilke sikkerhetshandlinger som skal brukes. De styrker dermed sin egen sikkerhetsmodenhet, tilpasser sikkerhetsstrategien til sine behov og utvikler tjenester videre i Azure på en sikker måte.

Da vi skulle starte opp med å kjøre tjenester i Microsoft Azure var det viktig for oss å gjøre det riktig fra første steg. Med hjelp fra Cloudworks og deres Cloud Security Framework har vi nå et rammeverk som skalerer godt samtidig som vi beholder kontrollen på de forskjellige tjenestene og tredjeparter.

Mads Grandt, Specialist Adviser Global ICT Operations i Flyktninghjelpen

New call-to-action