Cloudworks: Ulobas plan og arkitektur for migrering til Azure og Office 365

Cloudworks: Ulobas plan og arkitektur for migrering til Azure og Office 365

Uloba planla migrering av produksjonsmiljøet sitt til Microsoft Azure og Office 365, og ba Cloudworks om råd med hensyn til anbefalt fremgangsmåte og arkitektur av en skybasert påloggingsløsning.

Vi håndterer mye av IT-infrastrukturen på egen hånd, men innenfor cloud trengte vi bistand til utarbeidelse av en plan og hybrid arkitektur, samt praktisk hjelp med integrasjon av Microsofts online-tjenester. Cloudworks sin spesialisering på cloud og sikkerhet, var midt i blinken for oss.

Tom Losnedahl, CIO

Arbeidsgiver for 6.000 assistenter

Uloba – Independent Living Norge, er en ideell organisasjon som jobber for at funksjonshemmede skal kunne delta overalt i samfunnet. Uloba har siden 1991 tatt konseptet med borgerstyrt personlig assistanse (BPA) til Norge, og er arbeidsgiver for nærmere 6.000 assistenter som er ansatt hos deres 1.000 medlemmer med assistansebehov.

Cloud-integrasjon og tilgangsstyring

Cloudworks fasiliterte en to-dagers workshop med kundens IT-ledelse og utviklere med fokus på cloud-integrasjon, identitetsforvaltning og sikkerhet. Målsettingen var å drøfte muligheter og avklare forutsetninger for Ulobas planlagte overgang til skytjenestene. Eksempelvis ville Microsofts skytjenester åpne for økt selvbetjening og en enklere forvaltning av eksterne brukere – begge deler sentrale målsettinger for Uloba. På den andre siden ville overgangen til en skybasert brukerkatalog blant annet stille krav til datakvalitet, struktur og brukernes arbeidsflater.

Egenutviklede fagapplikasjoner

Flere av Ulobas egenutviklede fagapplikasjoner benyttet eksisterende løsning for pålogging og rettighetsstyring, og overgangen til en skybasert løsning måtte ta hensyn til det. Her var det nødvendig å se på de tekniske detaljene: Hvordan var integrasjonene utført, hvilke protokoller ble benyttet og hvilken informasjon var applikasjonene avhengig av. Cloudworks bisto med sin omfattende erfaring innen autentiserings- og federeringsteknologier, slik at Uloba kunne planlegge nødvendige tilpasninger.

Praktisk bistand

Etter utarbeidelse av planer og arkitektur, har Cloudworks bistått i etablering av et hybrid miljø der Office 365 og Microsoft Azure er integrert med kundens lokale infrastruktur. Dermed står Uloba fritt til å iverksette migreringsprosessen straks organisasjonen er klar til det.

New call-to-action