Elkjøp Nordic AS har økt lønnsomheten med Office 365

Elkjøp Nordic AS har økt lønnsomheten med Office 365

Elkjøp Nordic AS engasjerte Cloudworks til å bistå med tilrettelegging og migrering av konsernets kontorstøtteapplikasjoner til cloud-tjenesten Office 365. Nå kan selskapets IT-avdeling fokusere på viktigere oppgaver enn å drifte disse; tjenestene bare «tikker og går».

Bistanden fra Cloudworks har vært uvurderlig for å sikre høy kvalitet i innføringen av Office 365 for konsernets 1.300 administrative brukere.

 

Geir Nøstdahl, Head of IT Digital Services

Størst i Norden

Elkjøp Nordic AS er Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater, og består av over 400 varehus i Norden med til sammen rundt 10.000 ansatte.

Viktige forberedelser

God planlegging og nøye forberedelser var avgjørende for å sikre god kvalitet. Grundig testing bidro ytterligere til kvalitetssikringen. Brukerflater måtte oppgraderes og datakvalitet sikres. Ny Office-pakke ble rullet ut for å gi tilgang til ny funksjonalitet i Office 365. Slik unngikk man å støte på overraskelser senere i prosjektet.

Skjult migrering

Migreringsprosjekter forutsetter ofte tjenesteavbrudd, spesielt når store datamengder skal overføres. I dette prosjektet var ikke det tilfellet. Både den nye og den gamle e-posttjenesten ble integrert til en hybrid løsning slik at dataoverføringen kunne foregå i bakgrunnen og skjult for brukeren. Dermed la organisasjonen knapt merke til migreringen annet enn at de fikk tilgang til ny funksjonalitet.

Styrket konkurransekraft

Office 365 er en «Software-as-a-Service» – det vil si applikasjoner levert som en tjeneste. Den største fordelen med en slik tjeneste, er at Elkjøp Nordic AS ikke lenger behøver å vedlikeholde kontorstøttetjenestene. Dermed kan IT-avdelingen flytte fokus fra standardprodukter til konsernets kjernesystemer og derved styrke Elkjøps konkurransekraft.