Organisatoriske likheter hos ideelle organisasjoner

En ideell organisasjon arbeider for et sosialt formål eller for å fremme medlemmers felles syn eller interesser. De finansieres gjennom lokale eller statlige budsjetter, bidrag fra medlemmer eller givere, samt ved målrettede aktiviteter som fadderordninger, salg av julekort, arrangementer og tilsvarende. Ofte har de også andre organisatoriske likheter som får betydning for identitets- og tilgangsstyringen.

Mangel på økonomiske og menneskelige ressurser

En gjennomgående utfordring hos de fleste ideelle organisasjoner er manglende finansiell ryggdekning til å kunne utføre ønskede aktiviteter for å oppnå organisasjonens formål.

Det er et sterkt fokus på at kun en begrenset økonomisk andel skal gå til administrasjonen. Det får blant annet konsekvenser for antall ansatte og hvor mye som kan bli investert i eksempelvis IT-infrastrukturen.

Varierende arbeids- og medlemsmasse

Med en varierende arbeids- og medlemsmasse, kan det være ekstra uoversiktlig, krevende og lite sikkert å skulle håndtere identiteter og tilganger manuelt. Det er dog ikke noe mindre kritisk for en ideell organisasjon å ha kontroll på hvem som har tilgang til bedriftens data til enhver tid, og hvilke tilganger de faktisk har.

Er autentiseringsløsningene gode nok når ansatte, medlemmer og frivillige registrerer seg eller logger seg på? Hvordan er rutinene rundt identitets- og tilgangsstyringen ved avslutning av oppdraget eller medlemskapet?

Sporadisk pålogging og mange brukerkontoer

Det kan for enkelte være lenge mellom hver pålogging, spesielt for de som sporadisk bidrar inn på prosjekter eller som er medlem av en organisasjon.

Kostnader i forbindelse med administrasjon av glemte brukernavn og passord er ofte betydelige. Problemstillingen forsterkes hvis brukerne må forholde seg til flere brukerkontoer.


Sensitive personopplysninger

Ideelle organisasjoner håndterer ofte sensitive opplysninger som oversikt over donasjoner, medlemmer og givere, samt kredittkortdetaljer, medisinsk historie og tilsvarende. Det er kritisk også for dem å ha gode løsninger på plass for å sikre all data.


De fleste jobber ute i felt

Store deler av de ansatte og frivillige jobber ikke på kontor, men ute i felt. De trenger mobile, brukervennlige og sikre løsninger for raskt å få tilgang til nødvendige applikasjoner. Dermed får de også mer tid til å faktisk hjelpe.

Cloudworks støtter ideelle organisasjoner i vår misjon

Vi ønsker å bidra til at mest mulig av midlene til ideelle organisasjoner går til gode formål. Sammen med våre teknologipartnere streber vi etter å tilby rimelige tjenester og løsninger som viser vår forpliktelse til deres misjon.

Flyktninghjelpen (NRC) har nå brukervennlige, effektive og sikre skytjenester


Flyktninghjelpen bistår mennesker på flukt i hele verden. De har 7 500 ansatte med behov for tilgang til bedriftens applikasjoner, og de fleste jobber ute i felt. Organisasjonen har behov for sømløs integrasjon mellom IT-tjenestene og har et høyt krav til sikkerhet. Ved å bruke skyen som plattform, forsterkes samarbeidet og den interne kunnskapsdelingen blant de ansatte rundt om i verden.

Okta som fundament
Grunnmuren i NRCs IT-infrastruktur er Okta sin Identity Management løsning. I tillegg til økt sikkerhet, bidrar løsningen til en brukervennlig og effektiv hverdag for både IT-avdelingen og de øvrige ansatte. Blant annet slipper de å logge seg på hver applikasjon enkeltvis grunnet Okta sin sentrale påloggingsportal med Single Sign-On.

En bot som effektiviserer utplasseringen
Flyktninghjelpen effektiviserer utplasseringen av beredskapsteamene sine under humanitære kriser gjennom en bot utviklet av Cloudworks.

Denne bidrar til å redusere forsinkelser, samt øker kvaliteten og påliteligheten av deres prosesser, og er avgjørende for at de utstasjonerte ekspertene raskt blir operative og kommer i kontakt med de lokalene teamene.

Mange av våre ansatte jobber i kriseregioner og er avhengig av mobile og sikre løsninger. Okta sin Identity Management løsning som Cloudworks har levert, forenkler hverdagen for våre 7 500 ansatte og er fundamentet i vår cloud-satsing.

Mads Grant, ICT Manager i Flyktninghjelpen

Ta kontakt for å snakke nærmere om deres behov, og diskutere løsninger og muligheter innenfor digital identitet og skysikkerhet. 

Book møte direkte i kalenderen til Joacim Søbyskogen