Vi sikrer et godt resultat

Vi har spesialisert oss på en portefølje av ledende identitetsprodukter i stedet for å begrense oss til én løsning. Denne bredden øker erfaringsgrunnlaget og gir oss friheten til å finne den beste løsningen til bedriftens behov.

Etter å ha gjennomført mange vellykkede IAM-implementeringer, vet vi hvordan vi skal organisere slike prosjekter og hva som er nødvendig for å sikre et godt resultat. Vi vet hvordan vi kan identifisere kundens spesielle behov og imøtekomme dem i prosjektene vi gjør for dem.

TJENESTER VI TILBYR

Rådgivning

Det er en rekke faktorer å vurdere ved anskaffelse av en IAM-løsning. Vi bistår med kartlegging og rådgivning, slik at bedriften kan være trygg på at den valgte løsningen er den som vil gi størst verdi.

Våre konsulenter bistår med rådgivning rundt forvaltning og videreutvikling, blant annet helsesjekk, arkitektur og rollemodellering. I tillegg tilbyr vi sikkerhetsrådgivning som risikovurdering av IAM-løsningen.

Implementering og utvikling

Våre konsulenter har lang erfaring med å implementere og videreutvikle både skybaserte og on-prem IAM-løsninger og tilhørende applikasjoner fra en rekke ledende teknologileverandører. 

Vi har god kontroll på hvordan slike prosjekter bør organiseres og hva som skal til for å sikre et godt resultat. Hver organisasjons spesielle behov blir identifisert og imøtekommet.

Kristian, Arne

Support og forvaltning

Etter innføring av en IAM-løsning skal denne forvaltes for å sikre gevinstrealisering over tid og møte fremtidige behov. Avhengig av valgt løsning kan dette være begrenset til sporadiske justeringer eller innebære helhetlig drift av løsningen.

Våre support- og forvaltningstjenester styrker bedriftens IT-avdeling gjennom løsnings- og produktspesifikk kompetanse.