Hvordan kan IAM hjelpe med å sikre compliance?

Hvordan kan IAM hjelpe med å sikre compliance?

Mange bedrifter står i dag overfor utfordringer med å følge det økende antallet nye krav og direktiver. Identitets- og tilgangsstyring (IAM) og Identity Governance spiller en avgjørende rolle for å sikre at bedriftene er i samsvar med kravene om compliance.

I takt med den økende graden av digitalisering opplever bedrifter i dag en overveldende mengde nye standarder, regler, direktiver og forskrifter som de må forholde seg til. Det er ikke lenger tilstrekkelig for bedrifter bare å erkjenne om de er underlagt nye compliance-krav; de må også vurdere hvordan de skal implementere dem. Selv om GDPR-reglene etter hvert har blitt en integrert del av hverdagen for mange, står de skjerpede sikkerhetsdirektivene fra EU, NIS2 og DORA, for døren, og det kommer stadig flere regler.

Ta kontroll over compliance-utfordringene med identitetsstyring og Governance

En nøkkelkomponent i digital compliance er god identitetsstyring. Identitets- og tilgangsstyring (IAM) handler om å administrere og kontrollere hvem som har tilgang til en organisasjons digitale ressurser, og hvor lenge de skal beholde denne tilgangen. Identity Governance & Administration (IGA) er en del av IAM og tar grunnleggende tilgangs- og identitetsstyring ett skritt videre. IGA kan hjelpe bedrifter med å automatisere prosessene for identitetsstyring og håndheve prosesser og retningslinjer, og dermed gjøre det enklere å overholde gjeldende regler og forskrifter. Dette er avgjørende for å oppfylle compliance-kravene som stilles av de ulike direktivene og forskriftene.

Det kan imidlertid være en svært kompleks oppgave for bedrifter å sette seg inn i og overholde de ulike compliance-kravene de møter.

Vi har samlet en rekke av de typiske utfordringene som mange står overfor, og hvorfor akkurat identitetsstyring kan hjelpe bedrifter med å takle dem.

Hva er Identity Governance?

Identity Governance er en del av identitets- og tilgangsstyring (IAM) som omhandler sikkerhetsprosessene som styrer identiteter i en organisasjon. Som en viktig del av dagens cybersikkerhetsteknologi, lar Identity Governance deg definere, kontrollere og overvåke brukerrettigheter for å sikre at de samsvarer med etterlevelse og minimerer sikkerhetsrisikoer.

→ Les mer om 7 grunner til hvorfor din bedrift trenger Identity Governance
CW_illustrasjon_IAM

 

Komplekse og skiftende regler og standarder

En av de typiske utfordringene som bedrifter står overfor, er at compliance-krav ofte er svært komplekse og kan variere avhengig av bransje, geografisk plassering og type data bedriften håndterer. I tillegg er ikke reglene statiske; de endres og oppdateres kontinuerlig for å møte nye teknologiske fremskritt og sikkerhetstrusler. Det kan derfor være utfordrende å holde tritt med disse endringene.

Heldigvis gir en Identity Governance-løsning bedriften mulighet til å tilpasse og automatisere sine tilgangsstyringspolicyer i samsvar med de aktuelle compliance-krav.

Automatisk policyhåndheving i Identity Governance-løsningen hjelper også til med at policyene overholdes konsekvent og nøyaktig.

Beskyttelse av sensitiv data

Sensitive data er spesielt attraktive mål for cyberkriminelle. Hvis bedriften ikke har tilstrekkelig tilgangskontroll og beskyttelse på plass, risikerer de å lekke eller miste disse dataene. IAM-løsninger gir bedrifter muligheten til å implementere tilgangskontroll, som sikrer at bare autoriserte brukere har tilgang til sensitiv data. Her hjelper en kombinasjon av et Access Management-verktøy og en Identity Governance-løsning med å oppfylle etterlevelseskrav ved å logge og spore all brukeraktivitet. Dermed er det mulig å bevise at den sensitive informasjonen håndteres riktig og sikkert.

4 gode praksiser for å være bedre forberedt på compliance 

For å være bedre forberedt på compliance, er det fire gode praksiser å følge:

  1. Identifiser relevante compliance-krav: Forstå hvilke compliance-krav som gjelder for din bedrift, og identifiser de spesifikke kravene som stilles til identitets- og tilgangsstyring.
  2. Utfør en risikovurdering: Identifiser potensielle trusler og risikoer i forhold til dine digitale ressurser.
  3. Implementer en IAM-løsning: Velg en IAM-løsning som kan møte de spesifikke compliance-kravene din bedrift er underlagt.
  4. Hold deg oppdatert: Pass på at du holder deg oppdatert om endringer i  compliance-kravene.  

CW_illustrasjon_puzzle02

 

Unngå en mangelfull tilgangsstyringsstruktur

Uten en strukturert identitets- og tilgangsstyringsprosess risikerer bedrifter å ha inkonsistente eller usikre metoder for å beskytte brukerdata.

Dette kan føre til feil og misforståelser og øke risikoen for at uautoriserte brukere får tilgang til ressurser de ikke skulle hatt. En mangel på klare retningslinjer og kontrollpunkter gjør det også vanskelig å oppfylle compliance-kravene om rapportering.

Med en kombinasjon av Access Managment (AM), Privileged Access Management (PAM) og Identity Governance (IGA), innføres en strukturert identitets- og tilgangsstyringsstruktur med implementerte roller og policyer som definerer hvilke brukere som har tilgang til hvilke ressurser og i hvilken grad. Dette gjør det enklere å administrere tilganger og sikre at policyer blir håndhevet konsistent på tvers av virksomheten. I tillegg sørger det for at endringer i brukerrettigheter blir oppdaget og håndtert raskt, noe som er avgjørende for overholdelse av compliance-kravene.

 

Møte

Book et uforpliktende møte

Hvis du ønsker å diskutere mulighetene for en IAM-løsning for din bedrift, er du velkommen til å booke et møte.

→ Trykk her for å booke et møte