Med BeyondTrust som partner styrkes vår IAM-posisjon med PAM-løsninger

Med BeyondTrust som partner styrkes vår IAM-posisjon med PAM-løsninger

Vi er glade for å kunngjøre at vi har inngått et langsiktig samarbeid med BeyondTrust som leverer  markedsledende løsninger innenfor privilegert tilgangshåndtering (PAM) og cybersikkerhet. Med dette styrker vi vår posisjon som totalleverandør innen IAM.

BeyondTrust som ny teknologisk samarbeidspartner

BeyondTrust sin markedsledende plattform beskytter organisasjoner mot både interne og eksterne trusler. PAM-løsningene gjør det enkelt å administrere og overvåke tilgangene til kritiske systemer og applikasjoner, samtidig som regulatoriske krav oppfylles og risiko for cyberangrep reduseres.

Nå vil også Cloudworks' kunder dra nytte av denne plattformen og kunnskapen den bringer med seg. Alexander Friedensburg, daglig leder i Cloudworks, er entusiastisk over det nye partnerskapet:

I BeyondTrust har vi funnet en leverandør som er ledende innen sitt felt, og vi kan nå levere et enda bredere spekter av identitetsløsninger til våre kunder.Cloudworks illustrasjon | Sikkerhet i løsningene

 

Cloudworks styrker sin posisjonen som totalleverandør innen IAM

Våre konsulenter er spesialister innen en rekke ledende IAM-løsninger, og vi har manglet en solid partner på det som kalles privilegert tilgangshåndtering, Privileged Access Management (PAM). 

Vi ser frem til å samarbeide tett med BeyondTrust og dra nytte av deres ekspertise for å tilby skreddersydde løsninger som enkelt håndterer privilegerte brukere og administrerer tilgangen til kritiske systemer og data.

Dette er Privileged Access Management (PAM) 

Privilegert tilgangshåndtering er en praksis innenfor cybersikkerhet som fokuserer på administrasjon og kontroll av privilegert tilgang til datasystemer, nettverk og applikasjoner.

Privilegert tilgang refererer til administrative eller superbrukerrettigheter som gir omfattende kontroll og tilgang til sensitive ressurser og informasjon i et IT-miljø.

Utvikler en go-to-market modell

Ivar Lyse, Customer Success Manager i Cloudworks og partneransvarlig for BeyondTrust, understreker viktigheten av å ha en partner som har gode produkter og løsninger innen privilegert tilgangshåndtering.

Partnerskapet gjør det mulig å utvikle en go-to-market modell som funker for eksisterende og nye kunder. Sammen kan vi hjelpe kundene med å implementere, integrere og administrere BeyondTrusts PAM-løsninger for å øke sikkerheten. Samtidig som vi utvider produktporteføljen, opprettholder vi vår uavhengighet som rådgiver.


Cloudworks illustrasjon | sikker autentisering

 

Stadig større krav

Partnerskapet er et resultat av selskapenes felles mål om å levere bransjens beste sikkerhetsløsninger. Ruud-Jan var der Sluis, Channel Account Manager hos BeyondTrust, påpeker at organisasjoner i dag blir konfrontert med et økende omfang av regulatoriske krav (f.eks. NIS-2), større avhengighet av tredjeparter (leverandører og partnere), økende antall privilegerte kontoer og økte krav til fjerntilgangsinfrastruktur.

Sammen gjør Cloudworks og BeyondTrust organisasjoner i stand til å effektivt administrere brukertilganger for både privilegerte og ikke-privilegerte kontoer.

Organisasjoner får ikke bare fullt innsyn i rolletilordninger og brukertilganger, men også alle pågående bruker- og rolleendringer. Ved bytte av roller, gis det muligheten til å legge til og/eller fjerne tilgang. Dette for å sikre at rett person har rett tilgang til enhver tid for å øke sikkerheten og redusere risikoen.Cloudworks illustrasjon | ulike enheter

 

BeyondTrusts Privileged Access Management plattform

Plattformen til BeyondTrust gir synlighet og kontroll over privilegerte kontoer, brukere og eiendeler. Den integrerer et omfattende sett med PAM-funksjoner for å forenkle distribusjoner, redusere kostnader, forbedre systemsikkerheten og redusere risikoer relatert til rettigheter. 

Løsningene inkluderer:

  • Privileged Password and Session Management
    Oppdag, administrer, revider og overvåk alle typer privilegerte kontoer
  • Endpoint Privilege Management 
    Fjern overflødige sluttbrukerprivilegier på Windows, Mac, Unix, Linux og nettverksenheter
  • Secure Remote Access 
    Sikre, administrer og revider leverandører og interne brukere som er koblet på eksternt og har privilegerte tilganger 

Vi er veldig fornøyde med partnerskapet med Cloudworks. Sammen kan vi imøtekomme kundenes spesifikke krav og hjelpe dem med å oppnå ønskede resultater som forebygging av brudd, økt operasjonell effektivitet, compliance og en robust beskyttelse av virksomheten.


Ruud-Jan van der Sluis, Channel Account Manager, BeyondTrust

 

Book møte

Book et uforpliktende møte

Vil du diskutere muligheter for din bedrift med BeyondTrusts PAM-løsninger, er du velkommen til å booke et møte med oss.

→ Trykk her for å booke et møte