Hva er best-of-breed, og hvordan gjøre det til en vellykket IAM-strategi?

Hva er best-of-breed, og hvordan gjøre det til en vellykket IAM-strategi?

Stadig flere bedrifter går for en "best-of-breed"-strategi når de skal velge IT-løsninger og applikasjoner. Hva innebærer det egentlig, og hvordan kan en IAM-løsning legge til rette for en mer optimal strategi?

Hva er en "best-of-breed"-strategi?

En «best-of-breed»-strategi handler om å plukke den beste programvaren og applikasjonen av sin type, uavhengig av leverandør. Eksempelvis kan en applikasjon for kommunikasjon være fra en annen leverandør enn den for dokumentbehandling, mens en tredje leverandør leverer HR-systemet.

Denne strategien står i motsetning til en såkalt «best-of-suite»-strategi, som handler om å velge den beste totalleverandøren av applikasjonene eller funksjonene bedriften har behov for. Typiske eksempler er Microsoft Office365, Oracle og SAP.

Hva er fordelen med en "best-of-breed"-strategi?

Hovedfordelen med en «best-of-breed»-strategi er at organisasjonen får de aller beste applikasjonene til sitt behov innenfor hvert segment. I tillegg gir det også mer rom for fleksibilitet. Dersom det er ønskelig å bytte ut én av løsningene, risikerer man ikke følgeproblemer med applikasjoner som er avhengig av hverandre for å kunne fungere.

Ved å gå for en "best-of-suite"- strategi, vil det være enkeltapplikasjoner som ikke regnes som de beste på markedet eller som ikke fungerer optimalt for virksomheten. En totalleverandør vil ikke kunne være god på alt. Imidlertid får organisasjonen en god oversikt, samt velintegrerte applikasjoner som samhandler sømløst på tvers av hverandre.

En IAM-løsning muliggjør det beste fra to verdener

Organisasjonen må veie fordeler og ulemper opp mot hverandre ved valg av strategi, men hva om det fantes en mulighet for å få i både pose og sekk? Med en IAM-løsning (Identity and Access Management) kan du få mange av de samme fordelene med en "best-of-suite"-strategi som med en "best-of-breed".

  1. Oversikt over alle applikasjoner
    Med mange ulike leverandører kan det være fort gjort å miste oversikt over brukere og lisenser. Ved å koble de enkeltstående applikasjonene til IAM-plattformen er det enkelt å ha oversikt over alle applikasjonene. Løsningen vil bidra til god kontroll på dine brukere og hva de har tilgang til, samt til en god lisensforvaltning.

  2. Rask og brukervennlig tilgang til alle appliksjoner
    IAM-plattformen vil gjøre applikasjonene lett tilgjengelig for alle ansatte. Single Sign-On og effektiv distribusjon av brukerdata gjør at brukerne enkelt kan logge seg på til tjenester som er klare når de trenger dem. Ikke flere dager senere når support har kapasitet. Dette vil gjelde for alle tjenester og applikasjoner i bedriften og ikke bare de som er under paraplyen til en «best-of-suite»-løsning.

  3. Tilgangsstyring på tvers av alle applikasjoner
    Tilgangsstyringen til en IAM-løsning gjør det like enkelt å holde styr på brukerdata og tilganger for nye ansatte og ansatte som slutter, som med en "best-of-suite"-løsning. Prosesser som å opprette og slette brukere, eventuelt overføre gjenværende data og filer til andre brukere, kan enkelt gjøres på tvers av alle applikasjonene.

Oppsummert vil en IAM-løsning gjøre applikasjonsforvaltningen betydelig enklere dersom organisasjonen velger en "best-of-breed"-strategi. Ta gjerne kontakt om du ønsker å høre mer om hvordan dette vil kunne se ut for din organisasjon.