Hva er Single Sign-On (SSO)?

Hva er Single Sign-On (SSO)?

SSO bidrar til å styrke tilgangskontrollen, forenkle prosesser og brukervennligheten i løpet av arbeidsdagen, samt sparer din organisasjon for tid og penger. Men hva er det egentlig?

Hva er Single Sign-On?

De fleste bedrifter er avhengige av mange forskjellige applikasjoner og systemer i løpet av en arbeidsdag. Det gir en mer kompleks brukeradministrasjon og stiller større krav til sikkerheten.

SSO gjør det mulig for brukere å logge inn på ulike systemer, nettsider og applikasjoner med bare en og samme konto. Dette betyr at du ikke lenger trenger å huske en lang rekke brukernavn og passord for forskjellige tjenester – alt du trenger er én kombinasjon av brukernavn og passord.

Med SSO kan brukere enkelt og sikkert hoppe mellom ulike plattformer uten gjentatte pålogginger. Dette sparer tid og gir en mer brukervennlig opplevelse i arbeidsdagen.

Hva er SSO?

 

Fordelene med SSO

Singe Sign-On kan utgjøre en betydelig forskjell i de daglige rutinene for de ansatte og andre brukere av systemene til bedriften din, samtidig som det forbedrer sikkerheten. Her er hvordan:

Unngå bryet med å huske flere brukernavn og passord
Ved å implementere SSO vil brukerne slippe å måtte huske mange forskjellige brukernavn og passord. Din bedrift vil oppleve en markant reduksjon i antall mislykkede påloggingsforsøk og tilbakestilling av passord. Dette sparer tid og frustrasjon for både ansatte og IT-avdelingen.

En forbedret brukeropplevelse
Hvis bedriftens brukere arbeider med flere forskjellige applikasjoner i løpet av en dag, vil implementeringen av SSO raskt vise seg å være en tidsbesparende investering som skaper en enklere arbeidsdag og en sømløs brukeropplevelse.

Økt sikkerhet mot phishing og identitetstyveri
Ved å samle tilgangskontrollen kan SSO effektivt beskytte mot potensielle phishingangrep og identitetstyveri. Forsøk på phishing er en av de vanligste truslene innen cybersikkerhet, hvor angripere forsøker å lure til seg sensitiv informasjon fra intetanende brukere. Ved å implementere SSO reduseres risikoen for slike angrep ved å begrense antall ganger brukerne må oppgi sin påloggingsinformasjon. Dette bidrar til å øke sikkerheten og reduserer faren for at sensitiv informasjon blir kompromittert.

Sikker brukertilgang
SSO gir deg rask innsikt i hvilke brukere som har tilgang til ulike applikasjoner og hvor de får tilgang fra. Dette gjør at din bedrift kan effektivt reagere på eventuelle mistenkelige aktiviteter og redusere risikoen for uautorisert tilgang til systemene dine.

Risikoen med SSO

Selv om det finnes flere fordeler med SSO, er det viktig å være klar over risikoen hvis det ikke er godt forvaltet eller riktig implementert.

Ett enkelt passord kan gi tilgang til flere systemer gjennom SSO. Dersom denne påloggingsinformasjonen blir kompromittert, kan en angriper potensielt få tilgang til alle tilknyttede applikasjoner og data til en bruker.

Derfor er det avgjørende at både du og din bedrift er klar over utfordringene og tar i bruk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte virksomheten.

Ekstra sikkerhetstiltak

 

Komplementære sikkerhetstiltak til SSO

For ytterligere å styrke sikkerheten kan din bedrift med fordel kombinere SSO med multifaktorautentisering (MFA).

MFA øker sikkerheten ved å kreve at en bruker bekrefter identiteten sin gjennom flere faktorer før tilgang gis. Det kan være en kombinasjon av informasjon brukeren vet (for eksempel et passord) og fysiske eiendeler brukeren har (for eksempel en enhet for å motta en kode), eller unike biometriske data som fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning.

I tillegg til MFA er kontroll av når og hvor brukere kan få tilgang et effektivt sikkerhetstiltak. Ved å implementere geografiske og tidsbaserte begrensninger på tilgang, kan din bedrift effektivt hindre uautorisert tilgang fra uvanlige steder eller på unormale tidspunkter.

I tillegg anbefales regelmessige revisjoner av tilgangskontroll- og autentiseringsprosesser. Det sikrer at din bedrifts sikkerhetstiltak alltid er oppdatert og effektive.

Er SSO det samme som en passordbehandler?

SSO og passordbehandlere hjelper begge til med tilganger til flere systemer og applikasjoner, men de fungerer på ulike måter. En passordbehandler hjelper deg med å lagre passordene dine, mens SSO forenkler prosessen ved å la deg bruke en og samme konto for flere applikasjoner. Dette reduserer behovet for å ha mange passord lagret.

Identity and Access Management (IAM) og Single Sign-On

SSO spiller en viktig rolle innenfor Identity and Access Management (IAM), som omhandler håndtering av identiteter og alle aspekter ved brukertilganger i din bedrift. Ved å bekrefte brukeridentiteter og tildele passende tilgangsnivåer, passer SSO godt inn i et overordnet IAM-rammeverk. Dette hjelper med å forenkle og sikre innloggingsprosesser, og gjør det mer effektivt å administrere tilgangsrettigheter på ulike systemer og applikasjoner.

Det anbefales å innføre SSO sammen med aktivitetslogger, verktøy for håndtering av tilganger, samt prosesser som overvåker brukeradferd. Dette er viktige verktøy for å opprettholde sikkerheten og effektiviteten i tilgangsstyringen, ettersom de gir innsikt i hvilke brukere som får tilgang til hvilke ressurser, og når det skjer.

IAM og SSO

 

3 vurderinger ved implementering av SSO

For å sikre en vellykket integrering av SSO, er det viktig å vurdere følgende:

  1. Integrasjon med eksisterende systemer: En viktig faktor å vurdere ved implementering av SSO er å sikre en sømløs integrasjon med din bedrifts eksisterende IT-infrastruktur. Det er avgjørende å sikre at SSO-løsningen er kompatibel med ulike operativsystemer, databaser og applikasjonsplattformer.
  2. Skalering: SSO-løsningen må kunne vokse i takt med bedriftens økende antall brukere og applikasjoner over tid. Dette krever solid serverkapasitet og evnen til å håndtere en stor mengde autentiseringsforespørsler uten å gå på kompromiss med ytelsen.
  3. Brukeropplevelsen: Hvis SSO ikke blir implementert på riktig måte, kan det føre til frustrasjon og forvirring blant brukerne, spesielt hvis det oppstår mange utfordringer med innlogging eller hvis systemet er vanskelig å navigere i. Derfor er det viktig å fokusere på et brukervennlig grensesnitt og sørge for at brukerne får tilstrekkelig opplæring i SSO-løsningen.

SSOVelg den riktige SSO-løsningen

Vi er klare til å hjelpe deg med å finne den rette SSO-løsningen for din bedrift!

  Book et møte her!