Proof of Value: Hvor mye sparer din bedrift i å investere i en IAM-løsning?

Proof of Value: Hvor mye sparer din bedrift i å investere i en IAM-løsning?

En IAM-løsning effektiviserer og sikrer organisasjonen, men hvor stor er egentlig besparelsen? Hvis dette tallfestes, kan din bedrift ta stilling til hvorvidt en investering er hensiktsmessig og om den skal prioriteres. Ved hjelp av vår Proof of Value analyse, får dere grunnlaget til å ta en treffsikker beslutning!

Utfordringen med å regne ut hvor mye man sparer ved å investere i Identity and Access Management (IAM), er at en slik løsning får konsekvenser for så mange områder. Både effektiviteten og brukeropplevelsen for de ansatte blir påvirket, samt brukerstøtten, IT-forvaltningen og sikkerheten.

Det er summen av effektiviseringsgevinstene og besparelsene innenfor hvert område som utgjør verdien – ofte svært store beløp. Analysen forutsetter imidlertid at man måler relevante faktorer og forstår konsekvensene.

Hvordan beregner vi besparelsene?

Verdien av en IAM-løsning er blant annet brukervennlig pålogging, effektivisering gjennom automatisering og forbedret sikkerhet – og dette kan faktisk måles.

Eksempel på utregning:

Single Sign-On (SSO) effektiviserer arbeidsdagen til de ansatte. Basert på tall fra et fiktivt selskap, kan vi regne ut følgende besparelse:

  • Antall ansatte: 500 personer
  • Lønnskost/time: 500 kr
  • 8 pålogginger/dag
  • Hver pålogging tar 20 sekunder uten SSO
  • 225 arbeidsdager per år
  • Total kostnad for tid brukt på pålogginger: 2 500 000 kr

Konklusjon: For hver applikasjon som de ansatte ikke trenger å logge på, sparer bedriften i dette eksempelet årlig 2,5 millioner kroner.

Tilsvarende undersøker vi hvor mye tid som går med til MFA-pålogginger, effektivitetstap knyttet til manuell tilrettelegging av applikasjonstilganger, besparelser som oppnås som følge av integrasjon med bedriftens HR-system, forbedring av tilgangsrevisjoner og compliance-arbeid og mange flere områder.

I alt analyserer vi 74 målepunkter. Analysen vektes etter bedriftens prioritering, tar hensyn til forhold som bransjetilhørighet, lønnskostnader og skiller mellom bedriftens ansatte og eksterne brukere. I tillegg sammenligner vi bedriftens situasjon med erfaring fra lignende virksomheter for en enkel benchmark.

Hvordan gjennomføres Proof of Value analysen?

Innledningsvis vil vi ha en gjennomgang med IT-ledelsen for å sette oss inn i bedriftens situasjon og samle relevante data. Etter en analyse av den innhentede informasjonen er vi klare for å presentere våre funn i et neste møte der vi også overleverer analysen i form av en skriftlig rapport. Hele prosessen er gjennomført i løpet av 3 arbeidsdager.

Hva er fordelen med en slik analyse?

Om din bedrift ønsker en Proof of Value analyse, får dere en oversikt over den samlede besparelsen dere kan forvente om dere investerer i en IAM-løsning. Dermed har dere et solid sammenligningsgrunnlag for å både vurdere besparelsene opp mot kostnaden for løsningen, samt hvilken prioritering et slikt implementeringsprosjekt bør få internt.

Hvor mye vil en Proof of Value analyse for IAM koste?

Cloudworks Proof of Value analyse: 25 000,- eks mva

Ta kontakt for å snakke nærmere om en Proof of Value analyse for din bedrift

I alt analyserer vi 74 målepunkter. Analysen vektes etter bedriftens prioritering, tar hensyn til forhold som bransjetilhørighet, lønnskostnader og skiller mellom bedriftens ansatte og eksterne brukere. I tillegg sammenligner vi bedriftens situasjon med erfaring fra lignende virksomheter for en enkel benchmark.

Total pris for Cloudworks Proof of Value analyse for IAM: 25 000,- eks.mva