Hva er IAM og hvorfor er det så viktig?

Hva er IAM og hvorfor er det så viktig?

Digitaliseringen har endret måten vi jobber på. Det forventes at bedriftens data skal være tilgjengelig uansett hvor vi befinner oss, og at man raskt og enkelt får tilgang på alle enheter. Dette tilrettelegger for effektivt arbeid, samt sikrer produktiviteten i bedriften. Men hva med sikkerheten?

Informasjonsdeling og bruk av data kjennetegner alt vi gjør, og bruk av skytjenester og stadig nye applikasjoner har blitt en selvfølgelighet. Samtidig med dette får ansatte flere tilganger etter hvert som de får nye roller og ansvarsområder, i tillegg til at kunder og samarbeidspartnere i større grad også blir gitt tilgang til sensitiv informasjon hos bedriften. 

IT-avdelingen har ikke lenger den samme rollen

Et resultat av denne utviklingen, er at IT-avdelingen ikke lenger har den samme rollen, og at det ikke lenger kun er deres ansvar å ivareta sikkerheten i en bedrift. Det er derimot en kritisk forretningsutfordring på tvers av organisasjonen, og det er et pressende behov å få på plass en identitets- og tilgangsstyring som også håndterer utfordringer knyttet til ny teknologi.

Stadig flere og alvorlige hendelser som har ført til skade på omdømme, tap av sensitiv informasjon og krav om erstatning, har økt bevisstheten på dette området. Dette har også ført til strengere lover og regler for hvordan virksomheten skal overvåke og forvalte tilgangen til sensitiv informasjon, samt innføring av GDPR med nye krav til personvern.

Cloudworks_hva-er-IAM

Cloudworks har Norges fremste kompetansemiljø innenfor IAM-løsninger

Vi har spesialisert oss på å hjelpe bedrifter med å utvikle sin identitetsstrategi, vi gjennomfører Proof of Value og implementerer skreddersydde IAM-løsninger.

En IAM-løsning (Identity Access Management) er et styringssystem for informasjonssikkerhet, og er nødvendig for å tilpasse tilganger basert på brukernes behov og ansvarsområder, opprettholde kontroll og oversikt over tilgangen til sensitive deler, samt sikre automatisert og regelstyrt kontroll av brukere og rettigheter.

I tillegg til økt fokus på sikkerhet i alle deler av bedriften, har også erfaringen vist at bedriften blir mer effektiv, og reduserer kostnader gjennom optimaliserte forretningsprosesser.

Ta kontakt for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe din bedrift med å få på plass en sikker IAM-løsning!