IDM-behovsanalyse for Höegh Autoliners

IDM-behovsanalyse for Höegh Autoliners

Höegh Autoliners ønsket å forbedre samarbeidet med sine eksterne partnere, og engasjerte Cloudworks for å finne ut hvordan IT kunne bidra til det. Nå har rederiet en konkret digitaliseringsstrategi som vil øke sikkerheten og forenkle forvaltningen.

Cloudworks sin innsikt i sikkerhet, tilgangsstyring og automatisering har vært avgjørende for å identifisere forbedringsområder og muligheter i våre administrative prosesser.

Vegar Bøthun, CIO i Höegh Autoliners

Global organisasjon

Höegh Autoliners er en ledende global leverandør av transport- og logistikktjenester innen «Roll-on Roll-off (RoRo)»-segmentet. Organisasjonens 400 ansatte fordeler seg på 20 kontorer rundt om i hele verden med hovedkontor i Oslo.

Automatisering = effektivisering

Analyseprosjektet arbeidet ut ifra hypotesen om at automatisering av brukeropprettelse av eksempelvis eksterne agenter, ville spare arbeidstid, føre til standardisering og unngå ventetid.

Forutsetning for planlegging av automatisering, var en analyse av organisasjonens struktur og de viktigste prosesser, for å kartlegge brukerprofiler og hvordan disse ville skille seg fra hverandre.

Ingen organisasjon er lik, og her gjaldt det å komme frem til et hensiktsmessig antall roller. Ikke for få slik at de ville favne for vidt, men heller ikke for mange som ville være vanskelig å håndtere i lengden.

Sikkerhet

Hvem har tilgang til hva og hvem godkjente tilgangen?

Höegh ba om forslag til et sikkerhetskonsept som ville gi forretningssiden de nødvendige verktøy for å kunne svare på disse spørsmålene. En slik delegering av grunnleggende sikkerhetsvurderinger til avdelingsledere og underleverandører, vil kunne bidra til bevisstgjøring og dermed økt sikkerhet. Analyseprosjektet anbefalte rutiner og teknologi som vil kunne realisere denne målsettingen.

Teknologianalyse

Så snart behovet for automatisering var avklart, gjaldt det å vurdere mulighetene for praktisk realisering. Dette innebar en teknisk analyse av de viktigste applikasjonene. Hvordan skulle integrasjonen utføres og hvor mye arbeid ville det kreve? Hvilke applikasjoner ville det lønne seg å inkludere i automatiseringen?

Denne delen av analysen var kritisk for å få oversikt over hva som ville være et realistisk ambisjonsnivå. Sluttrapporten ga svar på disse spørsmålene, og skapte dermed et godt grunnlag for en senere anskaffelsesprosess.

New call-to-action