🎙️Hva er masterdata, og hva har det å si for IAM?

🎙️Hva er masterdata, og hva har det å si for IAM?

IAM arkitektene Dagfinn Herum og Arne Vedø-Hansen utforsker begrepet masterdata. De forklarer nærmere hva det er, hvordan det brukes og hvilke vurderinger man bør gjøre når man ønsker å anvende masterdata i sammenheng med IAM.

Gjest: Dagfinn Herum, IAM arkitekt, Cloudworks
Programleder: Arne Vedø-Hansen, IAM arkitekt, Cloudworks