En introduksjon til Okta Identity Engine

En introduksjon til Okta Identity Engine

Okta forbedres kontinuerlig, og som for alle programvarer, kreves det noen ganger strukturelle endringer som ikke bare kan fjernes eller modifiseres uten videre. Det er det Okta Identity Engine handler om. La oss gi deg en introduksjon til plattformen.

Bli kjent med plattformen

For å kunne tilpasse seg kundens nye og endrede krav har Okta fornyet det underliggende fundamentet. Endringen krever at kundene er bevisst hvilken av de to plattformene de er på; Okta Identity Engine eller Okta Classic Engine. Informasjonen er også tilgjengelig i Okta Documentation som ulike seksjoner:

Ulike seksjoner for Okta Identity og Classic EngineUlike seksjoner for Identity og Classic Engine

I denne serien vil vi se nærmere på detaljer i de største forskjellene. Først må du sikre at du vet hvilken av plattformene du er på. Dette gjør du ved å sjekke versjonsnummeret som ligger i bunnteksten på ditt Okta Admin Dashboard. Hvis du finner en "E" i nummeret, så er du på Identity Engine.

OIE Example of a version informationEksempel på versjonsinformasjon

Det er verdt å merke at Okta aldri vil flytte din instans til Identity Engine uten å varsle deg. Det vil være en informert migrasjonsprosess med en etablert tidslinje og fremgangsmåte. Migrasjonen i seg selv vil gjennomføres uten å påvirke brukeropplevelsen og vil heller ikke kreve deltakelse fra administrator.

De viktigste funksjoner

Oppgradering av plattformen tillot noen endringer og nye funksjoner. Mange av endringene er i detaljene, og noen av dem vil ikke være merkbare for kundene, men det er noen sentrale funksjoner som er introdusert sammen med OIE. I denne serien vil vi gå nærmere inn på dem.

1. FastPass

Okta FastPass er en ny måte å utnytte Okta Verify for å raskt og sikkert autentisere brukere i Okta. Første gangen man logger inn med en ny enhet kan Okta nå bruke Okta Verify for å huske enheten, og så lage en sikker multifaktorautentisering med bare én enhet. Brukere som logger inn fra en datamaskin som MacOS eller Windows PC, er ikke lenger avhengig av å ha telefonen i nærheten. I stedet bruker de bare Okta Verify – som er installert lokalt – til passordfri autentisering ved hjelp av enhetenes biometri og enhetskontekst.

OktaFastPassPassordfri autentisering med Okta FastPass


2. Enhetskontekst

Takket være den nye funksjonaliteten som er lagt til i autentiseringsprosessen, kan Okta nå holde på enhetsinformasjonen i tillegg til brukerinformasjonen. Administratorer kan se fra hvilke enheter brukerne har koblet seg på Okta, og justere autentiseringspolicyene avhengig av konteksten, eller suspendere/tilbakekalle enheter fra å koble til:

Example of a device context page for one userEksempel på en enhetskontekstside for én bruker


3. Retningslinjer på app-nivå

Retningslinjer for autentisering og app-pålogging har fått en stor oppgradering, og er nå blitt retningslinjer for henholdsvis globale økter og på app-nivå. Hovedforskjellen er at administratorer nå har flere muligheter til å tilpasse autentiseringskravene basert på konteksten brukeren forsøker å logge inn fra, slik som lokasjon, enhetskontekst, administrert/uadministrert enhet, type enhet etc.

Example of an app-level policy for the sign-on contextEksempel på retningslinje på app-nivå for påloggingskonteksten

De nye funksjonene er konfigurerbare fra retningslinjer på app-nivå, noe som nå gjør det enklere å tilpasse autentisering for applikasjoner med høy eller lav risiko. App-er kan tilordnes en autentiseringspolicy for å gjøre administreringen av retningslinjer på app-nivå enklere.

Authentication policies can hold multiple appsEn autentiseringspolicy kan inneholde flere apper


4. Fleksibel gjenoppretting av konto

Gjenoppretting er fortsatt en av de største frustrasjonene innen moderne IT-administrasjon. Det er ofte komplisert og tidkrevende for både bruker og IT-admin. Med fleksibel kontogjenoppretting gir Okta nå brukere muligheten til selv å gjenopprette kontoen sin uten at det krever manuell jobb fra en administrator, og samtidig som sikkerhet av høyeste grad opprettholdes. Administratorer kan kontrollere alternativene som gis til brukerne for å tilbakestille sine faktorer.

Options for self-service account recoveryValg for selvbetjent kontogjenoppretting

Oppsummering

Okta Identity Engine tilfører en rekke ny funksjonalitet til den veletablerte Okta-plattformen. Eksemplene vi har trukket frem er de vi vurderer som de viktigste for både nye og eksisterende kunder. Videre i serien vil vi gå mer i dybden på dem.

For mer informasjon, besøk Oktas landingsside for Identity Engine og Okta Identity Engine dokumentasjon.