Fra ensom IAM-ulv til fagmiljøet i Cloudworks!

Fra ensom IAM-ulv til fagmiljøet i Cloudworks!

I løpet av sine 17 år som IT-konsulent i Karmøy kommune, har Anders utviklet identitetsløsninger for kommunen, og blitt selvlært IAM-ekspert. Det vekket Cloudworks’ oppmerksomhet!

Anders Magnus Rikala Olsen er et av Cloudworks’ nyeste tilskudd, og startet som IAM-konsulent 1. oktober. Han skal hovedsakelig jobbe remote fra Haugesund i Norge – og daglig leder Alexander Friedensburg gleder seg stort.

– Det at vi kan ha ansatte som jobber fra hvor som helst, både i Norge, Sverige og Danmark, åpner opp for at vi kan få inn den aller beste arbeidskraften, uten geografiske begrensninger, forteller Alexander.

– Og det har vi virkelig fått uttelling for med Anders! Han har veldig spennende kompetanse fra sitt arbeid i kommunen, i tillegg til at han virker som en utrolig hyggelig person som jeg tror vil passe godt inn hos oss.

Har funnet likesinnede

Anders forteller at han gleder seg til å komme inn i et fagmiljø med likesinnede, etter å kanskje ha vært litt alene om IAM-arbeidet i kommunen.

Jeg ser frem til å jobbe med mange teknisk dyktige kollegaer som har den samme interessen for informasjonssikkerhet som meg, sier Anders.

Som IT-konsulent i Karmøy kommune utviklet Anders flere løsninger for identitets- og tilgangsstyring.

Blant annet laget han en identitetsløsning som ble brukt til å automatisk opprette Teams i kommunene og administrative enheter i Azure AD, og til å gi og styre tilganger til fellesområder og styre maskiners ressurstilgang. I tillegg satte han opp en identitetsløsning for å opprette Feide-brukere for lærere og elever.

– Jeg har jobbet lenge med IAM, men jeg har mye å lære. Så jeg ser frem til å få nye, ferske syn på ting.

Erfaring fra den andre siden

Alexander og Anders er enige om at det vil være nyttig at Anders har opplevd å sitte på den andre siden «av bordet» når han skal jobbe med å utvikle løsninger for Cloudworks’ kunder.

Han bringer svært nyttig kompetanse med seg, når han i mange år har jobbet med det brede spekteret av behov innenfor alt som er av tjenester i en kommune, sier daglig leder Alexander Friedensburg.

– Vi jobber mye med offentlige kunder, ikke minst kommuner, og det å ha ansatte hos oss som kjenner konteksten og har vært på den andre siden, er ekstremt verdifullt for oss.

Anders har allerede vært et par uker på hovedkontoret i Oslo for å bli kjent med jobben og kollegene der. Veien videre er å fordype seg i NetIQ og lære mer om kundenes utfordringer.