Engasjer alle ansatte - også de som ikke har en typisk kontorjobb

Alle ansatte bør ha tilgang til organisasjonens interne kommunikasjons- og samarbeidsverktøy; også de som ikke har en typisk kontorjobb. Dette er eksempelvis ansatte som jobber innen retail, service, helse, utdanning, landbruk, håndverksbransjen og transportsektoren.

Denne ansattgruppen kaller Meta for Workplace Frontline og de benevner dem også som 'deskless users'. Vi har valgt å omtale dem på norsk som ansatte i førstelinje. Det defineres av Store norske leksikon som "den delen av personalet som har personlig kontakt med potensielle og faktiske kunder. De er ofte de første til å motta meldinger og signaler fra markedet og kan bidra med viktig informasjon tilbake til bedriften."

La også ansatte i førstelinje ta del i den interne dialogen

Siden ansatte i førstelinje ofte ikke har egen jobb-pc eller i svært liten grad jobber foran en, har de som regel ikke tilgang til organisasjonens kommunikasjons- og samarbeidsverktøy. Dermed står de utenfor den interne digitale dialogen som kan bidra til at denne ansattgruppen føler seg mindre tilknyttet organisasjonen.

Med Workplace from Meta vil også ansatte i førstelinje ta del i den interne digitale dialogen og være med på å skape verdi for både seg selv, sine kollegaer og organisasjonen.

 

 

Workplace gir bedriften et sted der alle kan samles, uavhengig av lokasjon eller posisjon. Ansatte får en stemme og ledelsen når ut til hele organisasjonen.

Gir alle ansatte en stemme

Workplace er bygget opp på samme måte som Facebook med grupper, chat, nyhetsoppdateringer, video og fildeling.

Ansatte kan seg logge inn via nettleser eller i app på mobilen, og kan holde seg oppdaterte og ta del i bedriftens interne dialog uansett hvor de befinner seg.

Les mer om funksjonene i Workplace from Meta

Book gratis demo

Book gratis demo

 

Book en gjennomgang av Workplace from Meta, og finn ut hvilke muligheter verktøyet gir for å bedre samarbeidet og kommunikasjonen internt i din bedrift.

Book gratis demo med en av våre konsulenter her

Gjør organisasjonen mer tilgjengelig

Med Workplace lett tilgjengelig som app på mobilen, vil toveiskommunikasjonen skyte fart. Informasjonen spres raskere, inspirasjon deles hyppigere og kunnskapsdeling forenkles.

Alle får bedre oversikt og innsikt i bedriften og hverandres hverdag. Det skaper transparens, skaper en følelse av fellesskap og øker motivasjonen.

Workplace bygger broer mellom ledelsen og øvrige ansatte

På verdensbasis er det rundt 80 prosent som jobber i førstelinje, og denne ansattgruppen opplever gjerne en distanse mellom ledelsen og deres egen arbeidshverdag.

De mange funksjonene i Workplace gir ledelsen muligheten til å nå ut med informasjon raskt og enkelt også til førstelinjen, og terskelen for at de ansatte skal komme med innspill og tilbakemeldinger senkes med et slikt verktøy.

Den verdiskapende informasjonsflyten styrkes begge veier.

Workplace tilrettelegger for et inkluderende arbeidsmiljø. Kunnskapsdeling og å heie på hverandre blir en naturlig del av arbeidsdagen.

Cloudworks er din norske samarbeidspartner

Vi er Workplace partner, og har et nært samarbeid med Meta. Med alltid oppdatert kunnskap om verktøyet og de muligheter som ligger i det, har vi bred erfaring med å hjelpe våre kunder med vellykkede implementeringer.

Cloudworks kan hjelpe din bedrift med alle aspekter ved implementering og drift, endringsledelse, opplæring, funksjonell og teknisk implementasjon. I tillegg kan vi også bistå med identitets- og tilgangsadministrasjon, skysikkerhet og SaaS-applikasjoner.

Les mer her om våre implementeringspakker

Hva koster egentlig Workplace?

Lisenskostnaden for Workplace Frontline er den samme som for øvrige ansatte og koster $4 per bruker i måneden. Ved høyere volum er det mulig med rabatter. Fordelen med å kjøpe gjennom oss er at vi blir deres norske kontaktpunkt ved eventuelle spørsmål eller endringer, og dere vil bli prioritert ved behov for teknisk eller organisatorisk bistand.

Dersom din organisasjon trenger en identity management løsning å knytte Workplace til, har vi skreddersydd en lisenspakke som kombinerer Workplace med Okta. Denne løsningen minimerer administrativ innsats, effektiviserer påloggingsprosessen og legger til et ekstra sikkerhetslag.

Her kan du lese mer om Workplace ♥ Okta lisenspakken