Workplace har hjulpet Hareid Group å minimere avstanden mellom ansatte

Workplace har hjulpet Hareid Group å minimere avstanden mellom ansatte

Uten intranett og effektive måter å nå ut til alle ansatte, var det ingen annen vei enn oppover for internkommunikasjonen hos Hareid Group. Ulike lokasjoner og fysisk avstand fra ledelse til ansatte, gir selskapet et godt utgangspunkt for å ta i bruk et verktøy som Workplace from Meta.

Det første vi møter når vi kommer til Hareid er et fantastisk bygg i havgapet. Utsikten kan få den mest urbane konsulent til å vurdere å kjøpe flytteesker.

Vi introduseres til en engasjert prosjektgruppe. Selskapet tilbyr elektriske tjenester og produkter for mange ulike industrier. De har tydelige mål for hva Workplace from Meta kan gjøre for den interne kulturen og kommunikasjonsflyten. Målene inneholder å krympe avstander, dele kunnskap, samt skape engasjement og arbeidsglede.

Utsikten-fra-Hareid-Group

Ansattinnsikt

Vi fikk tidlig møte et utvalg av ansatte i en workshop, samt gjennom flere intervjuer. De forteller om travle dager og at informasjonsflyten stort sett kommer direkte fra leder. Mye tid brukes på å få tak i kollegaer, og det er tidvis høy møteaktivitet. Kompetansedeling er et ønske som kommer høyt opp. De fleste vil vite mer om hva som skjer. Mange bruker allerede Meta til koordinering internt. Allerede denne dagen, forstår vi at Workplace har et stort potensiale til å bli bra.

Vi anbefaler alle kundene våre at vi kjører en workshop og at vi utfører intervjuer internt. Det gir en helt unik innsikt i hva de ansatte ønsker, og hva som kan være kjernen av utfordringer hos en bedrift.

Workshop-hos-Hareid-Group

Krevende infrastruktur

Når man installerer elektronikk i store skip, er det vanskelig å ha tid til å sjekke mobilen. Nede i båtene er det også mangel på dekning. Å gå opp på dekk for å kunne sende noen en chatmelding, virker lite hensiktsmessig.

Dersom en bedrift har utfordringer knyttet til det tekniske, bør man finne løsninger med en gang. Kan man sette opp noen ekstra routere, eller er det rett og slett bedre at de ansatte får litt tid hver dag til å gå gjennom sine grupper?

Hva med det sosiale?

En annen ting som går igjen hos Hareid, og flere av andre bedrifter, er en silobasert måte å jobbe på. Man har stort sett kontakt med de nærmeste kollegaene. Både i intervjuene og workshoppen, kommer ansatte med ønsker knyttet til det sosiale på jobben.

Workplace har selvfølgelig rom for både sosiale grupper, arrangementer og chatter. Det er viktig å tillate de ansatte å bruke funksjoner som fremmer dette. I starten kan noen oppfatte at sosiale grupper kan ta litt overhånd, men vår erfaring er at dette er en modningsprosess.

Kan sjefen spionere på det jeg gjør?

Endringer i måten man jobber på, går sjeldent smertefritt. De aller fleste synes at endringer kan være vanskelig, selv om man ønsker resultatet fra endringen. Ansatte ønsker mer informasjon, men er bekymret fra å gi fra seg informasjon. Under og etter lansering, tar flere ansatte kontakt med både prosjektgruppen og oss i Cloudworks.

Spørsmål om personvern og overvåkning er ikke uvanlig. Her er det lett å glemme at de fleste elektroniske verktøy som brukes på jobben har like krav når det kommer til personvern og eventuelle innsynsbegjæringer.

Lansering

Hos Hareid Group har de ansatte aktivert kontoen i rekordfart. En roadtrip på lanseringsdagen, førte til at vi fikk møtt de ansatte og hjulpet de på. De fleste ansatte valgte også å legge ut et profilbilde allerede på første dag. Innleggene som publiseres har svært gode lesertall selv om ansatte er forsiktige med å legge ut for mye.

Nytteverdi og endring

I motsetning til implementeringer av IT-systemer, er det spesielt etter lansering man må legge inn ekstra krefter. Å ta i bruk Workplace er organisasjonsutvikling på høyeste nivå. Mellomledere og prosjektgruppen er avgjørende for å få de ansatte til å se nytteverdien. Det er lurt å ta en titt på hva de ansatte ønsker og hvilke mål bedriften har. De ansatte må minnes på hva de skal bruke Workplace til. Klarer man å gå foran som leder og vise bruk, og i tillegg vise nytteverdi – da forbedres arbeidshverdagen til de ansatte.

En ting som er sikkert er at Hareid Group endelig har fått en effektiv måte å kommunisere med sine ansatte på.

CTA desktop WP lykkes on-demand (1)