Eksportkreditt styrker internkommunikasjon med Workplace from Meta

Eksportkreditt styrker internkommunikasjon med Workplace from Meta

Eksportkreditt Norge hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og ved å ta i bruk Workplace from Meta som sin interne kommunikasjonsplattform, har de også lykkes med å styrke sin egen interne kommunikasjon.

Cloudworks har vært en konstruktiv partner gjennom hele prosessen, og bidro til en vellykket implementering av Workplace by Meta for oss. Nå har vi et effektivt verktøy som legger til rette for at alle i organisasjonen enkelt kan bidra, dele og engasjere seg internt, og på tvers av avdelinger og fagmiljøer. Dette er med på å forsterke samholdet internt og bygge kulturen vår videre.

Ellen B. Svaheim, Kommunikasjonssjef, Eksportkreditt Norge

Hjelper norske eksportører å lykkes

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. De hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og bidrar til å sikre arbeidsplasser her hjemme. Eksportkreditt er et heleid statlig selskap, og har i underkant av 50 ansatte.

Tradisjonell internkommunikasjon

I likhet med veldig mange bedrifter, brukte Eksportkreditt tidligere et intranett som hovedkanal for sin interne kommunikasjon. Kommunikasjonsavdelingen var ansvarlig for å legge ut informasjonen. Løsningen ga liten mulighet for toveis kommunikasjon, og med mange ansatte på reise gikk mange glipp av verdifulle oppdateringer.

Teknisk implementering av Workplace

Kommunikasjonsavdelingen i Eksportkreditt så tydelig verdien i å få på plass en sosial samhandlingsplattform som Workplace by Meta. Cloudworks ble valgt som leverandør for å bistå dem med implementeringen.

På den tekniske siden integrerte Cloudworks Workplace by Meta til Eksportkreditt sin Azure Active Directory for Single Sign-On og brukerhåndtering.

Eksportkreditt ønsket også å videreføre sin RSS feed. Den hentet relevante nyheter fra internett, og la dem fortløpende og automatisk ut på intranettet deres. Siden Workplace ikke hadde støtte for dette meldingsformatet på denne tiden, utviklet Cloudworks en «integrasjonsbot» med støtte for RSS som realiserte kundens behov.

Endringsledelse og intern forankring

I tillegg til en godt strukturert og planlagt teknisk implementering, forberedte Cloudworks sammen med prosjektgruppen fra Eksportkreditt, utrullingen i god tid før lansering. Gruppestruktur ble nøye utarbeidet, og markeds- og informasjonsmateriell ble laget og synliggjort i organisasjonen. Det ble tilrettelagt for opplæring og kurs både før- under og etter lanseringen. Dette var med på å sikre intern forankring og engasjement også i forkant av lanseringen, og bidro sannsynligvis til at medarbeiderne tok i bruk Workplace raskt.

Arbeidet fortsatte også etter lanseringen for å opprettholde engasjementet og sørge for at alle i organisasjonen ville bruke Workplace by Meta mest mulig effektivt.

New call-to-action