Hva er Workplace from Meta?

Hva er Workplace from Meta?

Workplace from Meta er et populært verktøy som stadig flere bedrifter bruker for å styrke sin interne kommunikasjon og for å effektivisere samhandlingen. Det kan delvis bli brukt som et intranett, men det er så mye mer enn det.

Workplace from Meta legger til rette for en sosial og digital måte å få til toveiskommunikasjonen, samt samarbeidet på tvers av avdelinger og lokasjoner. Informasjonen flyter raskere, samarbeidet blir enklere og samtaler oppstår oftere, siloer brytes ned og fellesskapsfølelsen styrkes. 

 

Den digitale plattformen kan brukes på både mobil og desktop. Funksjoner som chat, grupper, videosamtaler og newsfeeden kjenner de fleste igjen fra Meta, og Workplace blir dermed intuitivt å ta i bruk. En vesentlig forskjell er at Workplace er bedriftens eget lukkede forum. Det er et IT-verktøy som bidrar til både kulturbygging og verdiskapning.

Hvem bruker Workplace from Meta?

Workplace er et verktøy for organisasjoner som ønsker å få til toveiskommunikasjonen og det interne samarbeidet i en digital hybrid arbeidsdag. Det er spesielt nyttig for store og mellomstore bedrifter som har mange ansatte de skal nå ut til, og som gjerne befinner seg på ulike lokasjoner eller som ikke har en typisk kontorjobb. 

Workplace sosial møteplass og kulturbyggende

 Plattformen er også populær og bidrar til å styrke kommunikasjonen internt for mindre selskaper som hos oss i Cloudworks. Da vi etablerte selskapet ønsket vi å kutte ut e-post for internt bruk, og valgte et sosialt kommunikasjonsverktøy for å få til et godt samarbeid og styrke samholdet. Her kan du lese mer om vår digitale kaffemaskin

I dag brukes Workplace på alle slags arbeidsplasser, enten det er offentlig sektor, kommuner, tech-selskaper, start-ups eller privat næringsliv.

Les hvordan Elkjøp har revolusjonert sin interne kommunikasjon og samhandling med Workplace

Hvorfor bruke Workplace from Meta?

Det er mange grunner til å bruke Workplace from Meta. Verktøyet motiverer og engasjerer de ansatte både faglig og sosialt. Ledelsen blir mer synlig, organisasjonen mer transparent og alle ansatte får en stemme. Workplace gir god organisatorisk oversikt og rask tilgang til alle deler av selskapet.

Motivasjon og tilhørighet

Med et sosialt kommunikasjonsverktøy styrkes engasjementet internt og ansatte knytter bånd til kollegaer de kanskje ellers ikke ville pratet med. Det er enklere å holde seg oppdatert og kunnskapsutvekslingen øker. Det gir økt motivasjon og styrker følelsen av tilhørighet.Workplace from Facebook Poll

Enkelt og brukervennlig

Workplace er et brukervennlig verktøy som de fleste raskt lærer seg å bruke. Samtidig er det viktig å ha en en gjennomarbeidet plan for hvordan verktøyet skal brukes internt, og at dette er kommunisert tydelig til alle ansatte. Suksesskriterier for å lykkes med implementeringen av Workplace kan du lære mer om i dette webinaret.

 Rask tilgang

Det er enkelt og raskt å kommunisere med hverandre i Workplace uavhengig av avdelinger, faggrupper, hierarkier og geografisk avstand. Verktøyet bidrar til å bryte ned barrieren for å ta kontakt, spørre om innspill eller hjelp.

God og effektiv funksjonalitet

Workplace er en velutviklet plattform med flere funksjoner, og inkluderer blant annet:

  • Chat er noe de fleste er godt vant med fra sosiale medier. Gjennom direktemeldinger enten til én person eller til en gruppe, kan ansatte kommunisere enkelt og effektivt og få umiddelbart svar på det de lurer på. Her kan man også sende bilder og filer, eller ringe til hverandre med eller uten video.

  • Grupper er selve kjernen i verktøyet. I tillegg til chat-funksjonen er det i gruppene man kommuniserer og samarbeider, og det er her verdiskapningen skjer. De kan organiseres etter fagområder, funksjoner, prosjekter og avdelinger eller andre tematiske inndelinger bedriften mener er hensiktsmessig. Innad i gruppene kan man blant annet poste innlegg, kommentere og dele filer.

  • Newsfeeden er unik for hver ansatt, og baserer seg på poster fra de gruppene man er tilknyttet og engasjert i, og basert på AI vises det som er mest relevant. I tillegg kan utvalgte personer i organisasjonen sikre at viktige beskjeder får prioritering og blir sett.

  • Direktesendt video kan være nyttig for eksempel for allmøter og når ledelsen ønsker å nå ut til alle ansatte.

  • Polls gjør at hvem som helst kan fasilitere avstemninger, enten faglig eller sosialt. Dermed blir alles mening eller ønske hørt og synliggjort.

  • Organisasjonskartet i Workplace gir den komplette oversikten over ansatte, deres rolle i bedriften, nærmeste leder, samt kontaktinformasjon. Det innebygde organisasjonskartet oppdateres automatisk ved endringer.

  • Kunnskapsbiblioteket er en nyttig funksjon for å lagre og utarbeide statisk informasjon som personalhåndboken, bedriftens rutiner og maler. Innholdet er lett tilgjengelig og kan deles av alle. Les mer om Kunnskapsbiblioteket.

Integrasjon med andre IT-verktøy

Det er også mulig å integrere Workplace med bedriftens øvrige IT-verktøy som Microsoft 365, Dropbox og Google Disk for at det skal bli enklere å samarbeide på én plattform.

Samarbeide med andre selskaper i verktøyet

Workplace Live Video

Jobber du med et annet selskap som også har Workplace? Da har dere mulighet til å opprette en fellesgruppe hvor dere kan samarbeide og kommunisere. Terskelen for å ta kontakt senkes, unødvendig mailkorrespondanse fjernes, og samarbeidet går raskere og blir enklere.

Adskilt fra din private Meta-profil

Ikke klar for å bruke Meta på jobben? Din private Meta-profil har ingenting med Workplace å gjøre. Du får en egen og adskilt bruker til Workplace.

Workplace tilrettelegger for et faglig og sosialt fellesskap som knytter alle ansatte nærmere bedriften og hverandre. På Workplace blir hver ansatt engasjert, sosialisert og motivert. Det blir et naturlig digitalt kontaktpunkt og bindeledd for alle i bedriften. Verktøyet bidrar til mer åpenhet og samarbeid på tvers, og verdiskapingen blomstrer og kulturen bygges.

New call-to-action