Workplace from Meta er en viktig byggestein for nye Asker kommune

Workplace from Meta er en viktig byggestein for nye Asker kommune

Når kommunene Røyken, Hurum og Asker slås sammen til nye Asker kommune 1. januar 2020, har Workplace from Meta fungert som en viktig byggestein. Plattformen skal være med på å styrke den interne kommunikasjonen mellom medarbeiderne i de tre kommunene i forkant for å sikre en vellykket etablering, og vil fortsette å være det sentrale samhandlings- og kommunikasjonsverktøyet i den videre byggingen av den nye kommunen.

Med Workplace når vi ut med essensiell informasjon om sammenslåingen samtidig til alle 6000 ansatte. Vi har også fått et godt verktøy for å bygge felles identitet og kultur i omstillingsprosessen. Vi takker Cloudworks for et godt samarbeid og suveren oppfølging underveis i prosjektet.

Prosjektgruppen Asker kommune

Nye Asker kommune

Nye Asker kommune er en kommunesammenslåing av tre eksisterende kommuner: Røyken, Hurum og Asker. De blir nye Asker kommune fra 1. januar 2020. 6000 ansatte blir berørt av sammenslåingen. Nye Asker kommune får 91.000 innbyggere.

Enhetlig kommunikasjon på tvers

Prosjektgruppen til nye Asker kommune ønsket å styrke den omfattende endringsprosessen i forkant av kommunesammenslåingen, og hadde som målsetting at de ansatte i de tre kommunene skulle få lik informasjon samtidig. De ønsket også et verktøy som kunne bidra til å bygge felles kultur mellom medarbeiderne i de tre kommunene og deling av fagkunnskap. Samarbeids- og kommunikasjonsplattformen Workplace from Meta ble valgt som verktøy for å oppnå dette, og Cloudworks ble engasjert som implementeringspartner.

Solid forarbeid

Ett nært og godt samarbeid mellom Cloudworks og prosjektgruppen til nye Asker kommune, sikret en god teknisk og organisatorisk implementering.

Cloudworks med prosjektgruppen til nye Asker kommune

I forkant av lanseringen ble det jobbet mye med blant annet gruppestruktur, opplæring og kursing. Kommunikasjon og endringsledelse var også viktige verktøy for å skape engasjement og intern forankring.

Cloudworks integrerte Workplace from Meta med kommunenes Azure Active Directory for integrert autentisering og brukerhåndtering. I tillegg ble Workplace from Meta lansert samtidig hos de tre kommunene som et viktig ledd i å bygge felleskapet.

Les også: Slik revolusjonerte Elkjøp intern kommunikasjon og samhandling med Workplace.

Workplace bidrar til å nå målene

Siden lanseringen av Workplace from Meta i juni 2018 har plattformen vært hovedkanalen for internkommunikasjon i de tre kommunene. Workplace har erstattet intranett som kanal for nyhetsformidling i de tre kommunene.

De ansatte samhandler, kommuniserer, deler informasjon og blir enkelt koblet sammen også på tvers av kommunegrensene. Felles informasjon blir distribuert gjennom verktøyet. Et viktig suksesskriterium er at Workplace er forankret i toppledergruppen.

New call-to-action