Hvorfor bør du knytte Workplace til en identity management løsning, og hva er det egentlig?

Hvorfor bør du knytte Workplace til en identity management løsning, og hva er det egentlig?

I likhet med implementering av øvrige IT-verktøy, må IT-avdelingen ta stilling til identitetsstyringen også ved anskaffelse av Workplace from Meta. Vi beskriver nærmere hva det vil si, og kommer med forslag til en identity management løsning som blant annet minimerer administrativ innsats, effektiviserer påloggingsprosessen, samt gir et ekstra lag med sikkerhet.

Alle ansatte må opprettes i Workplace from Meta, endringer må reflekteres og ansatte som forlater organisasjonen må deaktiveres. Dersom verktøyet ikke knyttes til bedriftens eksisterende IT-infrastruktur, øker belastningen på IT-avdelingen og risikoen for menneskelig svikt. Det kan også føre til dårlig brukeropplevelse som igjen påvirker brukeradopsjonen av Workplace negativt.

Hva er en identity management løsning?

En identity management løsning knytter Workplace og andre IT-verktøy til bedriftens IT-infrastruktur. Identity Management handler om håndteringen av brukerne i IT-systemene, og ved å sentralisere denne håndteringen kan det oppnås en bedre enhetlig kontroll.

En identity management løsningen må kunne besvare følgende identitetsrelaterte spørsmål:

   1. Hvem trenger tilgang til tjenesten? (Identitetsadministrasjon)
   2. Hvordan får brukere tilgang? (Adgangsadministrasjon)
   3. Hvordan kan autentiseringen sikres? (Flerfaktor autentisering)
   4. Hvordan reflekteres endringer som når en ansatt slutter? (Livssyklus administrasjon)

Har din bedrift allerede en identity management løsning?

Dersom din bedrift allerede har en identity management løsning på plass som besvarer alle spørsmålene ovenfor, bør du sjekke integrasjonskatalogen til Workplace om de tilbyr integrasjon med denne. Gjør de det, ligger alt til rette for at din bedrift kan enkelt få Workplace integrert, og at alle ansatte kan ta i bruk verktøyet på en sikker og brukervennlig måte.

Dersom Workplace ikke tilbyr integrasjon med løsningen deres, eller løsningen ikke kan adressere alle identitetsrelaterte spørsmål, bør du lese videre for å finne ut hvordan dette kan håndteres.

Hva om din bedrift ikke har en identity management løsning?

Har ikke din bedrift allerede en identity management løsning, har dere trolig en form for brukeradministrasjon som benyttes for øvrige verktøy. Et slikt system, som Active Directory eller Google GSuite, brukes også for tilgangsadministrasjon og autentisering.

Siden de ansatte allerede er kjent med dette systemet for å logge på mange av bedriftens tjenester, er det en fordel å bruke det når Workplace from Meta skal implementeres. Gjenbruk av brukernavn og passord som ansatte allerede er kjent med minimerer administrativ innsats, effektiviserer påloggingsprosessen og krever mindre opplæring av ansatte.

Hva om ikke alle identitetsrelaterte spørsmål kan besvares?

  • Hva om din bedrift allerede har en eksisterende identity management løsning og Workplace-integrasjonen er tilgjengelig, men alle spørsmålene kan likevel ikke besvares?
  • Hva om din bedrift kun har en form for brukeradministrasjon på plass?
  • Hva om det eksisterer flere kilder for brukeradministrasjon i organisasjonen?
  • Hva om organisasjonen har mange frontlinjearbeidere som kun trenger tilgang til Workplace og ikke bedriftens øvrige applikasjoner?

Ta kontakt

 

Løsning: Identity management plattformenOkta kan håndtere alle identitetsrelaterte spørsmål

Okta er enkel å integrere, brukervennlig og tilbyr ett ekstra sikkerhetslag

Identity management plattformen Okta er den ledende skybaserte løsningen for identitets- og tilgangsstyring. Løsningen håndterer alle identitetsrelaterte spørsmål, og er enkel å integrere, brukervennlig og tilbyr ett ekstra sikkerhetslag.

Organisasjoner som har vokst gjennom oppkjøp

Organisasjoner som har vokst gjennom oppkjøp av bedrifter med ulike kilder for brukeradministrasjon som HR-systemer, LDAP-kataloger eller flere Active Directory, kan integreres med Okta for deretter kunne tilby Workplace sikkert og enkelt til alle ansatte.

Det var tilfelle for Data Respons Group da de ønsket at alle selskapene i gruppen skulle ta i bruk Workplace. Med tolv forskjellige selskaper på én Workplace-instans og med mange ulike løsninger for å administrere brukeridentiteter, var det nødvendig å tilrettelegge for en enkel og sikker pålogging, samt en robust løsning for identitetsstyringen.

Les mer her om implementeringen av Okta og Workplace for Data Respons

Enkel integrasjon med Active Directory gir brukervennlig pålogging

Alle brukerne i Active Directory kan basert på filtre, automatisk importeres til Okta og derfra klargjøres til Workplace from Meta. Denne prosessen krever heller ikke noen involvering av de ansatte.

De ansatte vil kun motta en invitasjon på e-post fra Workplace for å knytte seg til tjenesten. Når de logger seg på, blir de ikke bedt om å huske et nytt passord. De får derimot automatisk tilgang gjennom påloggingsprosessen de allerede bruker for bedriftens øvrige applikasjoner.

Frontlinjearbeidere som kun trenger tilgang til Workplace

Fontlinjearbeidere har som regel ikke egen jobb-PC og har ofte ikke tilgang til bedriftens samarbeidsverktøy. Det kan bidra til at denne ansattgruppen føler seg mindre tilknyttet bedriften, og kan være én av årsakene til høy turnover i slike stillinger.

Selskaper sliter ofte med å inkludere denne gruppen ansatte, fordi de mangler infrastrukturen som kreves for effektivt å administrere tilgang for dem til en overkommelig pris. Ved å kombinere Workplace med Okta, vil administreringen være enkelt, tids- og kostnadsbesparende også for frontlinjearbeidere.

Okta sørger for et ekstra sikkerhetslag

Okta sørger også for et ekstra sikkerhetslag. Løsningen inkluderer avanserte sikkerhetsfunksjoner for å avverge cyberangrep som beskyttelse mot DDOS (distributed denial-of-service), deteksjon av passordangrep og en av markedets mest anvendelige flerfaktorautentisering.

Cloudworks' lisenspakke:

Workplace ♥ Okta

Vi tilbyr en lisenspakke som hjelper deg med implementeringen av en identity management løsning for Workplace from Meta basert på Okta.

Løsningen kombinerer lisensene for Workplace Advanced med Okta-lisenser. Vi hjelper deg med det innledende oppsettet og tilbyr support for løsningen.

Les mer her for nærmere informasjon om lisenspakken