Erfaren IAM-arkitekt styrker Cloudworks’ skandinaviske satsing

Erfaren IAM-arkitekt styrker Cloudworks’ skandinaviske satsing

Emina Karic har mer enn ti års erfaring som IAM-arkitekt og utvikler, og hun har en imponerende dybdekunnskap innen Microsoft Identity Manager (MIM). I august 2022 ble hun den aller første ansatte hos Cloudworks i Sverige.

IAM er mitt fag

– Jeg har alltid vært interessert i data, og allerede som liten holdt jeg på med egne prosjekter hjemme, sier IAM-arkitekt Emina Karic.

Valget om å studere datavitenskap ved Universitet i Lund var derfor helt naturlig. Litt mer tilfeldig var veien videre som til slutt gjorde at Identity and Access Management ble hennes spesialfelt.

CW_illustrasjon_security02

– Mitt første oppdrag etter studiene var som javautvikler, og i et prosjekt hvor de hadde behov for å håndtere dataidentiteter. Oppdragsgiver skulle rulle ut en ny IT-plattform og ønsket at jeg kunne bidra til å automatisere en del av prosessene som gikk på sikkerhet, sier hun og fortsetter:

– Jeg tok utfordringen, og siden har IAM vært mitt fag!

Enkelt å takke ja til Cloudworks!

Emina har aldri angret på avgjørelsen om å gjøre karriere innen IAM.

– Det har vært like spennende hele veien. Faget er så variert, og det kommer alltid nye teknologier og integrasjoner jeg må sette meg inn i, sier hun.

IAM-arkitekten har flere års erfaring fra store, internasjonale selskaper, og siden august 2022 har det vært Cloudworks’ kunder som nyter godt av hennes kompetanse.

– Jeg hadde faktisk jobbet sammen med flere i Cloudworks tidligere – gjennom samarbeid med en tidligere arbeidsgiver – og visste at jeg kom til en plass med dyktige og trivelige folk i et avslappet og fint miljø. Derfor var det ikke vanskelig å si ja da Cloudworks tok kontakt, smiler hun.

Den største forskjellen fra tidligere arbeidsplasser er hvor raskt det går fra idé til ferdig produkt her i Cloudworks.

Max

Styrker skandinavisk satsing

Emina var selskapets første ansatte i Sverige, og hjemmekontoret hennes på østkysten av Skåne var dermed, på sett og vis, også Cloudworks' svenske hovedkontor i en periode.

– Det funker veldig bra å sitte på hjemmekontor, og det er ikke noe problem å samarbeide med kunder og kolleger i Norge og Danmark. I tillegg har jeg vært flere ganger på besøk til kontorene våre i Oslo og København – det er veldig kjekt å se folk fysisk også!

Høsten 2023 begynte Max Rosencrantz som Country Manager i Sverige, og leder den svenske satsingen som du kan lese mer om her. Han jobber nå med å utvide og styrke det svenske teamet, samtidig som han gir råd til både eksisterende og potensielle kunder om hvordan våre IAM-tjenester kan beskytte dem mot cybertrusler, redusere risikoen for uautorisert tilgang og sikre en sømløs brukeropplevelse.

Max og Emina er tidligere kollegaer, og er entusiastiske over å få jobbe sammen igjen!

Max er den ideelle lederen for Cloudworks Sverige. Han har IAM-ekspertise, hjertet på rett plass og en klar visjon, sier Emina entusiastisk.

CW_illustrasjon_teamwork-1

 

Variert arbeidsdag

– Som IAM-arkitekt kan du få ulike roller i et prosjekt, sier Emina Karic, og forklarer at mye handler om forholdet og kjennskapen man har til kunden.

– Iblant er det jeg som kjenner kunden best. Da er det naturlig å ha et bredt ansvar, fungere som tech-lead og gi kunden råd om alt fra produktinnkjøp til organisering. Andre ganger er det mer naturlig å ha en mer avgrenset, støttende rolle, sier hun. 

Hun trekker frem Okta-prosjekter som eksempler på det siste:
– Noe av det som er kulest med å jobbe her, er muligheten til å lære seg nye produkter og teknologier. Akkurat nå lærer jeg mer om Okta, noe jeg ikke har jobbet med tidligere. Da går jeg ikke inn i prosjekter som tech-lead, men kan bidra på et lavere nivå mens jeg er under opplæring.

Utgjør en forskjell

Interessen for IAM-teknologi fikk et stort oppsving under koronakrisen da alle plutselig måtte jobbe hjemmefra, og denne interessen har ikke avtatt selv om vi nå står midt i en økonomisk nedgang.
– Det er fint å jobbe i en bransje som ikke er konjunkturfølsom, samtidig som er det er en kjempefordel at vi som selskap har evnen til å endre oss i takt med det markedet etterspør, sier Emina.

I Cloudworks har vi et bedre utgangspunkt for å møte og ta i bruk ny teknologi, enn hva større selskaper har.

Hun omtaler IAM som en fremtidsbransje, og gleder seg til å fortsette å jobbe med Cloudworks' nåværende og nye kunder i årene som kommer:
– Programmering og IAM-faget er kjempespennende, men det som virkelig driver meg i hverdagen er å se at det jeg designer og utvikler utgjør en reell forskjell for kundene våre, avslutter Emina Karic.