Fra trainee til kundefavoritt med Cloudworks Academy

Fra trainee til kundefavoritt med Cloudworks Academy

Med Cloudworks Academy og et brennende engasjement har Kristian Nilssen utviklet seg til å bli en dyktig IAM-konsulent. Les mer om læringsprogrammet og hans reise i Cloudworks.

Cloudworks Academy

Cloudworks ble i sin tid etablert med bakgrunn i en enorm etterspørsel etter ekspertise innenfor Identity and Access Management (IAM). Ikke bare teknisk, men også på organisatorisk og prosessnivå. Denne kunnskapen er vanskelig å finne i dagens marked og undervises heller ikke i god nok grad på skolebenken.

For at vi skulle kunne utvikle selskapet videre og dekke et stadig økende behov, ble løsningen å utvikle læringsprogrammet Cloudworks Academy. Vi ansetter de med et stort engasjement for IAM, men som ikke nødvendigvis har den fulle kompetansen som trengs. De får et skreddersydd opplegg som tilpasses deres utgangspunkt og mål.

IAM-konsulent Kristian Nilssen

Kristian Nilssen var den første til å gjennomføre Cloudworks Academy, og er også et levende bevis på hva man kan oppnå dersom man suksessivt over lenger tid jobber mot et strategisk mål.

Han har en bachelor i økonomi fra USA, og jobbet tidligere med kreditt og risiko i ulike selskaper. I intervjuprosessen imponerte Kristian oss med en IT-kunnskap som ikke var like åpenbar med hans bakgrunn, og han fortalte ivrig hvordan han automatiserte bort store deler av sine tidligere arbeidsoppgaver med bruk av makroer i Excel.

Buddy program

Gjennom et buddy program i Cloudworks observerte Kristian andre konsulenter jobbe på Micro Focus NetIQ plattformen. Samtidig tok han kurs og studerte på egenhånd. Han var full av lærelyst og nysgjerrighet, og hadde et stort ønske om å bli en IAM-konsulent. Snart kunne Kristian prøve seg på supportoppgaver med bistand fra kollegaer.

Etter omtrent ett år på support fikk Kristian sin første store konsulentoppgave, som var å koble et nytt HR-system opp mot kundens IAM-system. Kristian løste denne oppgaven med glans sammen med sin buddy og Micro Focus NetIQ ekspert Ragnar Storstrøm.

Kristian løste faktisk oppgaven så bra at han i etterkant ble løftet opp fra junior konsulent til konsulent før planen. Dette var vel fortjent etter sin enorme utvikling og innsats helt fra starten.

En kundefavoritt

Etter det har egentlig bare raketten til Kristian fått enda mer fart. Han har blitt en kundefavoritt som forstår deres behov, holder dem oppdaterte og leverer alltid høy kvalitet på sitt arbeid.

Det siste året har Kristian jobbet 100% som konsulent i større teamleveranser fra Cloudworks. Nylig tok han også to svært krevende Micro Focus NetIQ sertifiseringer, nemlig Identity Manager Certified Professional og Identity Manager Certified Expert.

Med kompetanseutvikling i sentrum

Kristian sin utvikling er for oss nok et bevis på at det lønner seg å investere i våre ansatte. Så langt har hele 6 av konsulentene våre gjennomført Cloudworks Academy, og flere skal det bli!

I Cloudworks er vi en gjeng med gode kollegaer som har et brennende engasjement for digitale identiteter og skysikkerhet. Kontinuerlig faglig utvikling står svært sentralt hos oss, og vi investerer mye tid og krefter - både hver enkelt av oss, og som selskap.

Vi har blant annet:

  • En kompetanseplan som følger strategien til selskapet, også på individnivå
  • En bonusordning som gjør at du som konsulent får en ganske saftig bonus når du består sertifiseringer (gitt at du også samtidig har en gitt oppdragsmengde hos kundene våre).
  • Kvartalsvise kompetansesamlinger hvor alle hentes inn fra oppdrag
  • Ukentlig produktsamlinger hvor de konsulentene som jobber med det samme produktet møtes for å diskutere og dele kunnskap, samt bli oppdatert gjennom presentasjoner fra leverandøren
  • Tech corner hvor det jevnlig holdes demoer av løsninger vi bygger for kundene våre

Visste du at Cloudworks som oftest leverer et team til kunden fremfor én enkelt konsulent?

Vår erfaring er at kundens IAM behov treffer såpass bredt at den beste løsninger er å avdekke behov, og deretter sette sammen et IAM DevOps team som suksessivt og agilt bistår kunden avhengig av behov.

Les mer her om Cloudworks IAM DevOps.