Cloudworks’ Cloud Security Framework – sikkerhet i din skyløsning

Cloudworks’ Cloud Security Framework – sikkerhet i din skyløsning

Skytjenester tvinger frem behov for nye tilnærminger til alle aspekter av sikkerhetsforvaltning. Cloudworks’ Cloud Security Framework er utviklet for å ivareta sikkerheten i skyløsningene til kundene våre. Rammeverket gir en helhetlig oversikt, samt øker effektiviteten og sikkerheten i deres skyløsninger.

Mange fordeler med skybaserte tjenester

Det er mange fordeler med å migrere fra lokal programvare til skybaserte tjenester. Leverandører av Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) og Infrastructure as a Service (IaaS) frister blant annet med lave oppstartsinvesteringer, sømløs tilgjengelighet, samt en enkel måte å utvide og integrere dine tjenester. De største leverandørene av skytjenester lover høyere stabilitet og skalerbarhet. Samtidig er det mye uforutsigbarhet tilknyttet migrering og drift av tjenester i skyen, og mange bedrifter ser utfordringer i å kunne fastslå om de er klare for å ta dette steget.

Utfordringer knyttet til skyløsninger

Bedrifter som er vant til å drifte sine løsninger lokalt er redde for å miste kontroll og oversikt over sine løsninger og applikasjoner. De bekymrer seg for om sikkerheten i skyen er like bra som om den ble bygget lokalt, der data aldri forlater bedriften. Videre er de usikre på hvordan de konfigurerer tilgangen til en skyplattform, hvordan de integrerer ulike tjenester og hva slags arkitektur og tiltak som kreves for å gjøre konfigurasjonen sikker. Skyløsninger krever en helt annen tilnærming til sikkerhet, og bedrifter ønsker ofte ikke å bygge kompetanse rundt en ny tjenesteleverandør fra bunn av.

Den vanlige Pay-as-you-go prismodellen for betaling av skytjenester er fordelaktig, men uten kompetanse og et etablert regime rundt allokering og bruk av ressurser, møter mange kunder uforutsigbare kostnader ved bruk av skyløsninger. Det er vanskelig å beregne hvor mye ressurser man trenger, og mange firmaer betaler mer enn de ønsker og virkelig trenger for å drifte sine tjenester i skyen. Denne situasjonen er heller ikke bra for leverandører av skytjenester, fordi kunder kan miste tillit til leverandøren og velge en annen løsning.

Usikkerhet rundt den nye Personvernforordning (GDPR) i forhold til skytjenester er også en hindring. Bedrifter er ikke trygge på hvordan man skal overholde ulike regler når data de behandler befinner seg i skyen.

Cloudworks’ Cloud Security Framework

For å hjelpe våre kunder med disse utfordringene og støtte deres migreringsprosess til skyen, har Cloudworks utviklet et rammeverk for å ivareta sikkerheten deres i skyløsningene – Cloudworks’ Cloud Security Framework. Det består av blant annet følgende områder:

  • NETTVERK
  • RESSURSER
  • KRYPTERING
  • AUDIT TRAILS
  • SERTIFIKATER
  • SIKKERHETSKOPIER
  • GDPR & COMPLIANCE
  • ROLLER & TILGANGER

Cloudworks’ Cloud Security Framework er et etablert og testet styringssett som hjelper deg som kunde med å utforme sikker arkitektur på din IaaS-/PaaS-løsning. Konfigurasjon og regler forberedt av Cloudworks sikrer tilstrekkelig tilgangsstyring og allokering av ressurser til riktige oppgaver. Den sørger for at informasjon som er lagret og behandlet i skyen ikke kommer på avveie, og er behandlet i samsvar med gjeldende personvernregelverket. Implementering av rammeverket gir kunden oversikt og forutsigbarhet over utgifter, ressurser, nettverket, sertifikater, kryptering, logging og beredskap ved hendelser.

For å kunne forberede kundene våre på deres reise til skyen på best mulig måte, kartlegger vi deres behov og nåværende situasjon og utfører en GAP-analyse. Analysen gir oss svar på hvilke elementer av rammeverket som vi trenger å fokusere på for å oppnå ønsket nivå av sikkerhet og modenhet av skyløsningen.

Vårt rammeverk tilpasses kundens situasjon og behov, og beskriver regler, retningslinjer og sikker konfigurasjon av deres skyløsning. Cloudworks bistår kunden i migrasjon og oppsett av sin skytjeneste, samt sørger for overføring av kunnskap for å gjøre kunden i stand til selvstendig å kunne drifte sine skytjenester videre på en sikker måte. 

Passer rammeverket til din bedrift?

Cloudworks’ Cloud Security Framework passer både for bedrifter som vurderer å migrere til skyen, og for de som allerede har migrert til skyen og ønsker veiledning og strukturering av sin løsning. Våre sikkerhetsarkitekter har god forståelse for utfordringer og krav knyttet til migrasjon til skyen for både private og offentlige aktører.  

Ta kontakt så kan vi snakke nærmere om hvordan vi best kan hjelpe din bedrift med å ivareta sikkerheten i skyløsningene deres!

Ta kontakt for å se på muligheter innenfor digital identitet og skysikkerhet for din organisasjon