Vi feirer tre ISO-sertifiseringer for kvalitet, miljø og sikkerhet

Vi feirer tre ISO-sertifiseringer for kvalitet, miljø og sikkerhet

Våre tre ISO-sertifiseringer er en forsikring om at Cloudworks er en pålitelig samarbeidspartner som forplikter seg til høyeste standard innen kvalitetsledelse, miljøledelse og informasjonssikkerhet.

I år feirer vi en spesiell milepæl med å oppnå sertifiseringene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 27001 for hele selskapet. Dette betyr at Cloudworks i Danmark, Sverige og Norge nå kan skilte med de tre sertifikatene som omfatter Quality Management System (QMS), Environment Management System (EMS) og Information Security Management System (ISMS).

ISO-sertifiseringene beviser at vi har kontroll og tar sikkerhetsarbeidet på alvor. Vi jobber systematisk med å definere, strukturere og effektivisere arbeidsprosessene våre for å sikre høyeste kvalitet og sikkerhet i vårt arbeid.

Hva betyr ISO-sertifiseringene for Cloudworks og våre kunder?

En ISO-sertifisering er et globalt anerkjent bevis på overholdelse av de høyeste internasjonale standardene fastsatt av The International Organization for Standardization (ISO). Her er hva hver sertifisering betyr for Cloudworks og våre kunder:

  • ISO 9001 (Quality Management Systems - QMS): Sikrer at vi konsekvent møter våre kunders forventninger og regulatoriske krav gjennom en systematisk tilnærming til kvalitetsstyring.
  • ISO 14001 (Environmental Management Systems - EMS): Demonstrerer vår forpliktelse til å minimere miljøpåvirkningen og fremme bærekraft i vår daglige drift.
  • ISO 27001 (Information Security Management Systems - ISMS): Setter rammeverket for vår beskyttelse mot sikkerhetstrusler og garanterer at vi har implementert best practice for kontinuerlig å vedlikeholde og forbedre informasjonssikkerhetssystemene.

En omfattende sertifiseringsprosess

Å bli ISO-sertifisert er en langvarig prosess som har krevd stor dedikasjon, nøye planlegging og ikke minst engasjement fra alle.

Gjennom de siste 12 månedene har det vært pågående parallelle sertifiseringsprosesser på tvers av hele Cloudworks med verdifull bistand fra konsulentselskapet Habberstad.

Det har resultert i økt oppmerksomhet på solide prosedyrer, rutiner og sikkerhet i alle systemer og opplæring i sikkerhetsbevissthet for alle ansatte. Fra dag én har målet vært å implementere ISO-standardene sømløst i vår daglige drift og å sikre kontinuerlig læring og oppmerksomhet på kvalitet, miljø og sikkerhet.

En felles innsats

Mange av våre kolleger har vært involvert i prosessene rundt ISO-sertifiseringene og har bidratt med en rekke forskjellige ferdigheter og styrker.

For Cloudworks’ CISO, Rikard Strand, har den funksjonelle sikkerheten vært spesielt viktig. Det vil si at sikkerheten er en integrert del av hverdagen og arbeidsprosessene:

Vi jobber kontinuerlig og systematisk med å implementere sikkerhet i hele selskapet for å beskytte det som er verdifullt for våre kunder. Sikkerhet er prosesser, teknologi og mennesker – og jeg er stolt av å ha kolleger som lever for sikkerheten!

Cloudworks har oppnådd ISO 9001, ISO 14001 og ISO 27001 sertifiseringer for hele selskapet

 

Mer enn bare et bevis på papir

Våre tre ISO-sertifiseringer innen kvalitetsstyring, miljøledelse og informasjonssikkerhet bekrefter vår vedvarende innsats for å opprettholde de høyeste standardene for kvalitet og sikkerhet hos Cloudworks.

I Cloudworks har vi alltid satt høye standarder for oss selv, og våre ISO-sertifiseringer er et solid bevis på nettopp dette. De representerer alles harde arbeid. Det er en stor glede å lede et team som møter utfordringene med så mye engasjement og motivasjon.

Alexander Friedensburg, daglig leder i Cloudworks

Last ned vår whitepaper om NIS2 og IAM