Bli en IAM-ekspert med Cloudworks Academy

Bli en IAM-ekspert med Cloudworks Academy

Vi har en ledig stilling hvor du kombinerer praktisk arbeid i IAM-prosjekter med et læringsprogram, for at du skal utvikle deg til å bli en dyktig IAM-konsulent! Hos oss vil du få kolleger med solid kompetanse og lidenskap for fagområdet, og vi ser etter deg som ønsker å være en del av det, og som vil bidra til å utvikle selskapet videre.

Et omfattende fagområde

IAM er et omfattende fagområde som spenner fra informasjonssikkerhet, governance og informasjonsarkitektur, til programmering og infrastruktur. I et typisk IAM-prosjekt bistår vi bedrifter i utarbeidelse av en identitetsstrategi gjennom analyse av organisasjonsstrukturen og eksisterende prosesser.

IAM-implementering

Arbeid med løsningsarkitekturen leder etter hvert til implementering, som ofte innebærer å integrere løsningen med eksisterende infrastruktur og applikasjoner. Sistnevnte kan inkludere arbeid med Active Directory, LDAP, Azure AD, vanlige SaaS-applikasjoner som MS Office 365 og Workplace from Meta, og kan også innbefatte utvikling av applikasjonsintegrasjoner som eksempelvis et REST API.

En IAM-løsning (Identity Access Management) er et styringssystem for informasjonssikkerhet. Det er nødvendig for å tilpasse tilganger basert på de ansattes behov og ansvarsområder, opprettholde kontroll og oversikt over tilgangen til sensitive deler, samt sikre automatisert og regelstyrt kontroll av brukere og rettigheter.

Ledig stilling som inkluderer et IAM-læringsprogram

I Cloudworks opplever vi stor etterspørsel etter vår kompetanse. I tillegg til at vi søker etter kvalifiserte IAM-konsulenter, ønsker vi også å tilby et læringsprogram for å utvikle flere IAM-konsulenter.

Vi har ledig stilling som kombinerer praktisk arbeid i IAM-prosjekter med et læringsprogram som strekker seg over 12 måneder. Stillingen består av følgende:

  • Fast ansettelse til konkurransedyktige betingelser 
  • Oppfølging via en IAM-arkitekt som mentor
  • Fast deltakelse i IAM-leveranseprosjekter 
  • Tid avsatt til kompetansebygging (egenstudier, 1 fast dag i uken) 
  • Kompetanseplan over 12 måneder 
  • Trening og sertifisering i relevante produkter
    (Okta, Micro Focus, 
    SailPoint, MS Azure) 

Hvordan er det å jobbe i Cloudworks?

Siden Cloudworks ble startet i 2015, har vi hatt en god og solid økonomisk vekst. Vi jobber for mange spennende selskaper i både privat og offentlig sektor, og har store og gode samarbeidspartnere med oss på laget.

Vi har ett av de største fagmiljøene innenfor digital identitet og skysikkerhet i Norden, og vi synes det er ekstra motiverende at alle får være med på å påvirke utviklingen av selskapet. På vår interne kommunikasjonsplattform er vi aktive med å dele kunnskap og oppdateringer gjennom arbeidsdagen, samt stille spørsmål, be om hjelp eller dele små morsomheter. Vi jobber både selvstendig og som en del av et team i de ulike prosjektene våre.

Vil du vite mer?

Er du nysgjerrig på å få vite mer? La oss snakke sammen, og så tar vi det derfra. Du er selvfølgelig velkommen til å sende en søknad også med engang!

Marlene Dørum Pettersen, HR & organisasjonsansvarlig: marlene.pettersen@cloudworks.no

IAM-karriere FAQ

Videre har vi oppsummert ytterligere informasjon som kan være nyttig for deg å lese.