Workplace, Teams eller Slack – hva passer best for min bedrift?

Workplace, Teams eller Slack – hva passer best for min bedrift?

Workplace from Meta, Teams og Slack er noen av de mest brukte digitale plattformene på verdensbasis. Men hva passer best for din bedrift? Vi har laget en vurdering av hvert av verktøyene slik at det blir enklere for deg å velge.

Stadig flere bedrifter går til anskaffelse av digitale verktøy som engasjerer og motiverer de ansatte, og som gjør det lettere å samarbeide godt og effektivt.

Kommunikasjonsplattformer som Workplace, Teams og Slack har alle hatt en kraftig vekst de siste årene. Både store, mellomstore og små bedrifter er tjent med å ha et felles verktøy der man kan koordinere oppgaver og kommunisere effektivt med hverandre.

Du har kanskje hørt snakk om en eller flere av plattformene tidligere, men hvilken plattform bør du velge, og hva passer best til ulike formål? Vi har laget en oversikt som gir deg rådene du trenger for å finne ut hva som passer best for din bedrift.

WORKPLACE FROM META

Hva er Workplace from Meta?

Workplace er en intuitiv kommunikasjons- og samhandlingsplattform for bedrifter

Workplace er en intuitiv plattform for kommunikasjon og samhandling som inkluderer alle ansatte i bedriften. Løsningen har det samme designet som Meta og er derfor enkel å ta i bruk. Applikasjonen består av chat, video, livesendinger og poster i grupper, samt et navigerbart kunnskapsbibliotek som har funksjonen til et intranett.

Plattformen brukes fra desktop og mobil. Til mobil laster man ned både Workplace og chat-app.

Les mer om Workplace from Meta her.

Hvilke funksjoner har Workplace?

Workplace-Live-Video
 • Chatmeldinger, gruppemeldinger og videosamtaler
 • Nyhetsoppdatering, grupper, eventer, polls
 • Direktesendt video med hele bedriften
 • Enkel informasjons- og fildeling
 • Organisasjonskart og søk etter ansatte
 • Automatisk oversettelse for å forstå ansatte i andre land
 • Integrasjon med 50+ ulike plattformer (Microsoft, Google Disk etc)
 • Kunnskapsbibliotek: Filopplasting og deling av statisk og navigerbar informasjon

Hva er best med Workplace?

Workplace er samlende, skaper engasjement, gir oversikt og er enkel å bruke

Workplace-sosial-moteplass-og-kulturbyggende-1

Workplace from Meta skaper engasjement, bygger community og samler ansatte i organisasjonen. Med et design man kjenner fra Meta er appen intuitiv å ta i bruk, og er enkel og engasjerende. I nyhetsoppdateringen får man oversikten over alt som foregår i organisasjonen, mens gruppene er viktige for å sortere inn i mindre enheter og prosjekter.

Workplace har et design som gjør at man fort kan navigere i informasjonsstrømmen og finne ut hva som er viktig informasjon for deg. Chat og grupper gjør at ansatte raskt kommer i kontakt uavhengig av avdelinger, fag, hierarkier og geografisk avstand. Det er enkelt å dele informasjon og filer, samt kommentere, like og se hvem som har sett innleggene.

Med den nye funksjonen kunnskapsbiblioteket har man også et sted for å laste opp statisk informasjon, som ansatthåndbøker, HR-rutiner og organisasjonsrutiner. Hit kan man flytte alt av dokumenter man tidligere hadde på intranettet. Workplace har også videomøter og en funksjon for direktesendt video som kan sendes til hele organisasjonen. Dermed blir det en samlingsplattform hele bedriften drar nytte av.

Hva mangler Workplace?

Workplace er mindre god på dokumentproduksjon og dokumenthåndtering

Workplace sin største styrke ligger i selve engasjementet plattformen skaper og delingen av informasjon som er mulig i grupper, chat og nyhetsoppdateringen. Når det kommer til filhåndtering er programmet derimot mindre avansert. Filhåndtering er mulig i Workplace, men dersom man trenger dokumenter med avanserte krav til versjonskontroll, godkjenningsprosesser, sam-editering eller søking av innhold i filene, bør Workplace integreres med et eksternt eksisterende dokumentsystem, som for eksempel Dropbox eller Microsoft Sharepoint. Workplace kan integreres med mer enn 50 lignende applikasjoner.

Hvem passer Workplace best for?

Alle slags store og mellomstore selskaper, og bedrifter med "deskless users"

Workplace har i dag over syv millioner betalende brukere i verden og finnes på alle type arbeidsplasser, enten det er privat næringsliv, offentlig sektor, kommuner eller ideelle organisasjoner. Plattformen er spesielt nyttig for store og mellomstore bedrifter som har mange ansatte de skal nå ut til, men brukes også av mindre bedrifter. Workplace er populært i bedrifter med ansatte som befinner seg på ulike lokasjoner, fordi alle enkelt kan kommunisere, dele informasjon og kunnskap i verktøyet, uavhengig av hvor man måtte befinne seg.

Ettersom Workplace også er tilgjengelig på mobil, er verktøyet spesielt godt egnet for bedrifter med ansatte som ikke har en typisk kontorjobb som eksempelvis helsepersonell eller butikkmedarbeidere. Denne ansattgruppen har ofte ikke egen jobb-PC, og med Workplace får de likevel tilgang til informasjon, ta del i dialoger og samhandle med resten av bedriften.

Les også: Hva koster Workplace from Meta?

MICROSOFT TEAMS

Hva er Microsoft Teams?

Teams er en digital plattform for videomøter, samhandling og dokumenthåndtering 

Microsoft Teams er en digital samarbeidsplattform som er svært utbredt i både offentlig og privat sektor. Mange kjenner nok Teams som først og fremst en videoplattform for digitale møter, men det er også en plattform for deling og lagring av dokumenter og filer, samarbeid og samhandling. Teams er en del av Office 365 og brukes ofte i tillegg til andre applikasjoner, spesielt Microsoft Outlook.

Hvilke funksjoner har Microsoft Teams?

 • Teams og kanaler. Samhandling skjer i ulike teams/grupper med egne kanaler.
 • Chat-funksjon. Kan finne sted mellom individer, grupper og team.
 • Lagring i SharePoint. Alle filer vil automatisk lagres i SharePoint.
 • Delt kalender. Løsningen er integrert med Outlook, noe som gjør det lettere å planlegge møter og sjekke tilgjengelighet.
 • Delt skjerm. I løpet av videomøtet kan man dele skjerm og vise frem filer.
 • Videosamtaler. Verktøyets soleklare fordel. Videomøter med 1000 aktive brukere og 10.000 visningsbrukere, og man kan være med på link uten tilgang til appen.
 • Telefonsamtaler. Man kan koble telefonnummeret sitt til Teams og ringe fra Teams.

Hva er best med Teams?

Teams er veldig god på dokumenthåndtering og på videomøter i alle størrelser

Teams er glimrende på å samhandle dokumenter, enten det er internt i organisasjonen eller med eksterne samarbeidspartnere. Som en Microsoft-plattform er skriveprogrammer som Word og Excel en integrert del av appen. Å skrive, opprette, dele, håndtere og synkronisere dokumenter er derfor en førsteklasses opplevelse. Det er enkelt å finne frem i dokumenter og jobbe flere samtidig, man kan gi tilbakemeldinger underveis og kommentere i sidelinjen.

Teams andre fordel er videomøtene. Møtene rommer så mye som 1000 deltakere som kan samhandle ved hjelp av chat, lyd, video og presentasjon av innhold, samt deling av skjerm. Har man et webinar, kan opptil 10.000 personer se på samtidig.

I tillegg kan eksterne personer som ikke har tilgang til appen bli med på møte via videolink.
Det gjør at Teams velges i første rekke når det kommer til dokumentdeling - og produsering, og er som regel det foretrukne verktøyet for videomøter hos veldig mange bedrifter.

Hva mangler Teams?

Teams er dårligere på umiddelbar kommunikasjon, chat, engasjement og oversikt i appen

Teams er en ikke den beste plattformen hvis hensikten er å samle, sosialisere og engasjere. Når man skal poste innlegg, chatte og kommunisere skriftlig er den ikke like intuitiv eller lett å bruke, og designet fremstår som uoversiktlig og krever mange klikk for å komme til informasjonen. Teams mangler et logisk og strukturert system for nyhetsstrøm og push-varsler. Det fremstår noe ulogisk å vite hva som skjer og hvordan det skjer, og man må ofte gå aktivt inn i alle Teams-mappene man er en del av for å få oversikt over ny aktivitet.

Teams lykkes ikke med å være en plattform som skaper engasjement og gir fellesskapsfølelse, og den manglende strukturen innad i appen gjør at man lett mister oversikten. Derfor er plattformen best når den brukes til dokumenthåndtering og videomøter.

Hvem passer Microsoft Teams best for?

Teams passer for alle typer organisasjoner, selskaper og utdanningsinstitusjoner

Microsoft Teams passer for de fleste, enten det er store selskaper, små bedrifter, skoler eller kommuner. De som allerede bruker Microsoft-produkter velger også gjerne å benytte seg av Teams både internt og eksternt – spesielt til videomøter – da det ofte er et naturlig valg fordi plattformen har et stort nedslagsfelt og har en god integrasjon med kalender.

Teams fungerer spesielt bra for mindre grupper for samhandling rundt dokumenter, virtuelle workshops og videomøter – både internt og eksternt.

New call-to-action

SLACK

Hva er Slack?

Slack er en plattform der du kommuniserer, koordinerer og samarbeider i sanntid

Slack får opp tempoet i bedriften. Hele designet oppmuntrer til raske avgjørelser, samarbeid i sanntid og effektiv kommunikasjon. Slack er særlig god når det kommer til direktemeldinger og chat. Med et design som er lagt opp slik at man til enhver tid ser hvem som er pålogget og har en rullegardinmeny med direktemeldinger, er terskelen lav for å spørre om det du lurer på. Det som før var langdryge e-poster blir dermed avklart umiddelbart.

Hvilke funksjoner har Slack?

Slack har mange ulike funksjoner som er i stadig utvikling:

 • Chat og direktemeldinger til enkeltpersoner og grupper
 • Egne tråder og kanaler
 • Smart søkefunksjon som skiller merkbart fra andre apper
 • Video og audio for samtaler enkeltvis eller mindre grupper
 • Fil- og skjermdeling som er enkel og effektiv
 • 1500+ integrasjoner fra andre apper
 • Slackbot er en smart bot som rydder opp i kanalen

Hva er best med Slack?

Slack er en motpart til det gamle intranettet som “ingen” benyttet seg av. Her går prosessene unna. Med sosiale funksjoner som oppmuntrer til interaksjon, reaksjon og kommunikasjon mellom ansatte, blir den fort en plattform man gleder seg over å bruke, nesten på linje med et sosialt medium. Spesielt populært er også den smarte søkefunksjonen for å finne relevant informasjon i tidligere meldingslogger, dokumenter og grupper. Chatbot-en Slackbot er smart, rydder opp og foreslår hva man kan gjøre.

Slack har også mange kanaler og tråder, slik at man bare meldes inn i de trådene som er aktuelle for de prosjektene man er med på. Samtidig kan man ha felleskanaler der alle ansatte er med, og man har mulighet til å tagge hele kanalen for å gi viktige beskjeder.
Det beste med Slack er hurtigheten, tempoet, direktechatten og informasjonsstrømmen som fører til at hierarkier brytes, e-poster kan opphøre og at man får økt engasjement for jobben.

Hva mangler Slack?

Slack gir ikke mulighet for store videomøter og er dårligere på dokumenthåndtering

Slack er veldig god som chat-klient, som informasjonsdeling-kanal og som en samlende og sosialiserende plattform for bedriften, men er ikke en tilstrekkelig plattform for dokumenthåndtering og produsering. For noen blir det for mye tekst og det blir krevende å se hva som er viktig informasjon. Slack er heller ikke et sted man avholder møter.

Slack fungerer best med videomøter for 1-1 eller små grupper, men ikke på større grupper enn 15. Det er også en app som i hovedsak skaper engasjement og oppmerksomhet rundt poster som deles, men ikke en app der man kan skriver, synkroniserer eller strukturerer dokumentene.

Hvem passer Slack best for?

Slack passer spesielt godt for små og mellomstore bedrifter

Slack passer best og er mest utbredt i små og mellomstore bedrifter, men kan brukes i alle slags selskaper. Plattformen er spesielt mye brukt innen kommunikasjon, kreative miljøer og tech-bransjen, og passer best for bedrifter der det kommuniseres mye og ofte, samt der deling av filer og medier er en viktig del av virksomheten. For de største selskapene kan plattformen være noe uoversiktlig, da listen etterhvert blir lang med chat, tråder og kanaler.

Workplace, Teams eller Slack – eller litt av alt?

Det finnes en jungel av digitale samhandlingsplattformer, og det kan være utfordrende å finne ut hva som passer best for nettopp din bedrift. Å velge et nytt verktøy som hele bedriften skal ta i bruk krever en del omstilling internt, og er ikke noe man ønsker å gjøre ofte. Så, hva skal du velge? Workplace, Slack eller Teams – eller kanskje en kombinasjon?

Workplace er best for de bedriftene og organisasjonene som vil ha med alle ansatte i sin kommunikasjons- og samhandlingsløsning. Det er en intuitiv plattform som kan anvendes til veldig mange ulike områder for de ansatte.

Slack er en pulserende plattform der chat står i sentrum og kommunikasjonen går raskt. Verktøyet kan fort bli noe uoversiktlig for selskaper av større størrelser, og egner seg best for bedrifter der fildeling og rask kommunikasjon står høyt.

Teams er den store plattformen for videomøter og deling og samarbeid i levende dokumenter, men som ikke har samme tempo i chatten.

Uansett hva din bedrift velger, tilbyr alle de tre plattformene en løsning som vil kunne erstatte e-post. De tilrettelegger for toveiskommunikasjon og samhandling, økt orden og oversikt, samt en delt digital opplevelse som bidrar til enkelhet og effektivitet!

New call-to-action