Fem tips for bedre internkommunikasjon i din bedrift

Fem tips for bedre internkommunikasjon i din bedrift

Internkommunikasjon er blitt viktigere nå enn noen gang. Mer avstand og mer hjemmekontor skaper nye behov for måter å både kommunisere og samarbeide internt. Med gode verktøy, prosesser og rutiner er du kommet godt på vei, men hva skal egentlig til for å bedre internkommunikasjonen?

1. Kommuniser det ansatte trenger og ønsker å vite

Overraskende mange bedrifter praktiserer fremdeles kun enveiskommunikasjon internt, og sender ut nyhetsbrev, felles e-poster eller legger ut nyheter på intranett. I stor grad er leseraten på slik informasjon lav. Finn derfor ut hva de ansatte bryr seg om og ønsker å få mer informasjon om. Å dele strategi og mål på en mer tilgjengelig måte, og å oppfordre til kommunikasjon på tvers av avdelinger er noe de fleste bedrifter vil tjene på.

2. Ha en plan for hvor man finner riktig informasjon

Det går fint an å ha flere ulike kommunikasjonsverktøy, så lenge man har en plan om hvor de ansatte finner informasjonen. Dersom man lagrer eller publiserer lik informasjon i ulike IT-verktøy, blir det vanskelig for de ansatte å vite hva som er det foretrukne verktøyet. Lag en kanalstrategi, og del denne med de ansatte.

Tilgang til informasjon skaper kunnskap om bedriftens ve og vel, og det skaper engasjement som kommer bedriften til gode.

3. Bruk riktig teknologi

Ulike bedrifter har ulikt behov. Dersom ansatte kommer på jobb til en e-post som er full av fellesmailer, vil informasjonen samle seg opp og bli vanskelig å filtrere. For at informasjonen skal nå frem til de ansatte, kan det være lurt å ta en titt på sosiale kommunikasjonsverktøy. Statistikken tilsier at du vil nå langt flere med informasjonen enn tidligere.

4. Tilgang til systemer

Ikke glem de ansatte som ikke jobber på kontor som eksempelvis butikkansatte eller håndverkere. De har også behov for å holde seg oppdaterte på det som skjer i bedriften. Sørg for at de for tilgang til de systemene de trenger. Å ha en løsning som fungerer både på desktop og mobil er avgjørende for å få til dette.

Les også: Hva er Workplace from Meta?

5. Skap kultur for å dele

God internkommunikasjon skaper god kultur. Det betyr at du bør dele både positive nyheter og viktig informasjon med de ansatte. Ikke undervurder effekten av å by på deg selv. Det skaper en god delingskultur. Dette gir igjen økt verdiskapning og dine kollegaer får det gøyere på jobb.

New call-to-action